Start van hoofdcontent

Stad

nl

Stad komt met aanvalsplan tegen lood in 'kraanwatercrisis'

20 januari 2020, 16.45 uur · Aangepast 20 januari 2020, 17.02 uur · Door Redactie

Een gevraagde wetswijziging, het plaatsen van buitenkraantjes en het op termijn vervangen van heel veel loden drinkwaterleidingen in de stad. Na maanden van onzekerheid voor Amsterdammers lijkt er eindelijk beweging te komen in de aanpak van lood in het Amsterdamse leidingwater.

AT5

De wethouders Ivens (Wonen) en Kukenheim (Zorg) schrijven vandaag aan de gemeenteraad hoe zij denken het Amsterdamse leidingwater weer 'loodvrij' te krijgen. Het stadsbestuur trekt daarbij op met woningcorporaties, de GGD, Waternet, maar bijvoorbeeld ook Stichting !Woon.

Met name bewoners van de Tuindorpen in Noord wachten al langer op actie. In oktober van het afgelopen jaar plofte daar bij 1655 huurder een brief op de mat. In het leidingwater was een te hoge concentratie lood geconstateerd. Een groter onderzoek werd aangekondigd. Intussen breidde de loodcrisis zich uit naar andere delen van de stad. Bij woningen, scholen, kinderdagverblijven en zelfs een consultatiebureau werden te hoge waardes aangetroffen.

Meetmethode Ymere onder de loep

Om de problemen het hoofd te bieden wil de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) dat alle loden leidingen bij corporatiewoningen vervangen worden. Om vast te stellen in welke woningen er een teveel aan lood in het drinkwater zit, moet er een uniforme meetmethode komen, vindt AFWC. 

Eerder hadden bewoners van woningen van Ymere nog kritiek op een meetmethode van een door de corporatie ingehuurd laboratorium. Ymere zelf heeft de onafhankelijke keuringsinstantie Kiwa nu gevraagd een audit te doen naar die gebruikte methode. Een rapport daarover deelt Ymere deze maand nog met Waternet.

Acht miljoen voor sanering

Om alle loden leidingen te vervangen is er veel, heel veel geld nodig. Om te weten hoeveel precies zijn de individuele woningcorporaties nu bezig met het maken van een inventarisatie. Als een corporatie geen duidelijkheid kan geven aan een bewoner over de aan- of afwezigheid van lood in het leidingwater, dan heeft die bewoner recht op een watertest. Al is het de vraag of ze die ook krijgen, want de testen zijn niet aan te slepen.

Intussen heeft Ymere besloten om acht miljoen euro te reserveren voor het vervangen van alle loden toevoerleidingen in de Tuindorpen in Noord. Een toevoerleiding zit tussen de hoofdleiding van Waternet en de waterleidingen in huis. Ook heeft Ymere een team van twintig medewerkers op de 'loodproblematiek' gezet en zijn er meerdere aannemers ingeschakeld.

Lees alles over de kraanwatercrisis in ons dossier:

Dossier: Kraanwatercrisis door lood in leidingwater

De corporatie verwacht dat het vervangen van alle loden leidingen in Noord twee tot drie jaar gaat duren. Maar het stadsbestuur vindt dat veel te lang en wil dat het sneller gebeurt.

Extra watertappunten en buitenkraantjes

Op plekken waar het vervangen van loden leidingen meer tijd gaat kosten adviseert Waternet om extra watertappunten, of buitenkraantjes te plaatsen. Kosten daarvoor zijn voor rekening van de woningeigenaar.

Hulp voor huurders particuliere woningen

Maar naast corporatiewoningen zijn er ook tienduizenden particuliere huurwoningen in de stad. De gemeente wil dat ook hier de loden leidingen vervangen worden. Maar heeft daar niet de rechtsmiddelen voor. Woningeigenaren kunnen namelijk niet verplicht worden om de loden leidingen te vervangen. Mogelijk kan dat vanaf april wel. Het kabinet laat dan weten welke stappen er in Den Haag op het looddossier genomen zijn.

Huurders van particuliere woningen kunnen wel informatie en hulp krijgen van de GGD en Stichting !Woon. In 2019 heeft die laatste organisatie 100 tot 150 bezorgde Amsterdammers geholpen met informatie en heeft het in 38 gevallen geholpen met een watertest, omdat een verhuurder weigerde de loden leidingen te vervangen. Volgens de gemeente ging het in het merendeel van de gevallen om dezelfde verhuurder.

Ook kan !Woon helpen met een huurcommissiezaak als de loodwaardes boven de norm van 10 microgram per liter uitkomen en help de stichting met het voorbereiden van rechtszaken tegen verhuurders.

Koopwoningen

Amsterdammers met een eigen huis zijn zelf verantwoordelijk voor de loden leidingen in hun woning. Kosten van testen en de eventuele vervanging van de leidingen zijn voor eigen rekening. Wel zegt de gemeente dat ook zij bij de GGD terecht kunnen met zorgen en vragen over lood in het leidingwater.

Omdat bij de leidingwatercrisis vier wethouders en vele ambtenaren betrokken zijn, heeft de gemeente een speciale  procesregisseur aangesteld. Volgende maand denkt het stadsbestuur met meer informatie te komen.