Start van hoofdcontent

Stad

nl

Tbs-kliniek in gelijk gesteld: forensische zorginstellingen mogen niet worden gekort

28 januari 2020, 12.42 uur · Aangepast 28 januari 2020, 17.26 uur · Door Redactie

De voorzieningenrechter in Den Haag oordeelt dat de Staat te weinig budget vrijmaakt voor de betaling van forensische zorg. De rechter vindt dat de tarieven die de Staat hanteert daarom niet ongewijzigd in stand kunnen blijven. De Amsterdamse tbs-kliniek Inforsa wordt daarmee in het gelijk gesteld.

Twee weken geleden daagden acht forensische instellingen, waaronder het Amsterdamse Inforsa, de Staat voor de rechter omdat ze meer geld willen om hun werk te kunnen blijven doen. De acht instellingen bieden forensische zorg aan, een deel van de zorgbedrijven biedt ook tbs-zorg. De zorgbedrijven trokken aan de bel omdat ze bang waren dat ze door het tekort aan budget niet de juiste zorg konden leveren en er daardoor gevaarlijke cliënten op straat zouden belanden.

Onverplichte kortingen

Door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), die belast is met de inkoop van forensische zorg, wordt een aantal onverplichte kortingen toegepast op de vastgestelde maximumtarieven voor zorg. Zo zou er onder meer een geïntegreerd maximum dagtarief zijn ingevoerd. De zorgaanbieders maakten vervolgens bezwaar tegen deze regeling. DJI weigerde in gesprek te gaan over de toepassing van een opslag op de tarieven. 

De rechter deelt de bezwaren tegen de invoering van een geïntegreerd maximum dagtarief. Zo vindt de rechter dat een onderbouwing hiervoor ontbreekt. Ook is de rechtbank van mening dat de overheid niet goed heeft kunnen onderbouwen dat er nog reële zorgtarieven worden geboden als het gaat om de korting die is toegepast. 

Geen geïntegreerd maximum dagtarief

De DJI mag van de rechter het geïntegreerde maximum dagtarief vooralsnog niet hanteren. Daarnaast moeten de tariefkortingen op ambulante zorg gemotiveerd worden en moet de dienst met de zorginstellingen in overleg kunnen treden  zodra ze aan kunnen tonen dat zij vanwege hun taak in aanmerking komen voor opslag op het maximumtarief.

Directeur Dick de Wit van de Amsterdamse tbs-kliniek Inforsa vertelde eerder aan AT5  dat hij zich ernstig zorgen maakt over de zorg in zijn instelling. Twee weken geleden vertelde hij dat er nog drie verpleegkundigen werken op een groep van tien tbs'ers. Als er geen geld bij zou komen, moet dit terug naar een. 'Iedereen kan op zijn vingers natellen dat dat niet verstandig en haalbaar is.'

AT5

Instellingen in gelijk gesteld

Een woordvoerder van Inforsa laat weten dat de tbs-kliniek 'heel blij' is met de uitspraak. 'Justitie heeft volgens de rechter niet aannemelijk kunnen maken dat wij te veel behandelen of dat we niet effectief behandelen of dat onze boekhouding niet op orde is. Het draaien aan de zogenaamde knoppen is dan ook niet mogelijk.' 

Daarnaast is de Amsterdamse tbs-kliniek blij dat de rechter zich uitlaat over de tarieven die vastgesteld worden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), waar ook een bezwaarprocedure tegen loopt. Hoewel dit een aparte procedure is, stelt de rechter vast dat bij de totstandkoming van de tarieven geen rekening is gehouden met de regionale verschillen. 'Dit is voor Inforsa belangrijk, omdat wij in Amsterdam kampen met hoge personeelskosten en vastgoed. Ook voor personeel zijn de leefomstandigheden duur in de stad, waardoor men steeds vaker kiest om als zzp'er aan de slag te gaan.'

Inforsa wil deze week nog in gesprek om te praten over de bekostiging op maat. 'Zo kunnen wij goede en veilige zorg voor deze zeer zieke en gevaarlijke groep patiënten blijven leveren.'