Start van hoofdcontent

Misdaad

nl

Explosieve stijging van geweld tegen agenten in Amsterdam

24 februari 2020, 13.30 uur · Aangepast 24 februari 2020, 14.23 uur · Door Redactie

Het fysieke en verbale geweld tegen agenten in Amsterdam is het afgelopen jaar met dertig procent gestegen. In totaal maakten agenten hiervan in 2019 640 keer een melding. De driehoek noemt de explosieve groei 'wrang'.

Politie.nl

De Amsterdamse driehoek, bestaande uit burgemeester Halsema, waarnemend hoofdofficier van justitie John Lucas en hoofdcommissaris van de politie Frank Paauw maken vandaag de veiligheidscijfers van 2019 bekend.

Quote

'We blijven geweld tegen hulpverleners onder de aandacht brengen van het grote publiek'

De Amsterdamse driehoek over toename geweld tegen politie

Over de stijging van geweld tegen de politie schrijft de driehoek: 'Het is bijzonder wrang dat hulpverleners in 2019 opnieuw te maken hadden met meerdere agressie- en geweldsincidenten.' 

Agenten zouden het vooral bij ongeplande aanhoudingen, in het uitgaansleven en in het verkeer zwaar te verduren hebben. 'Dit is onacceptabel', stelt de de driehoek. 'We blijven geweld tegen hulpverleners onder de aandacht brengen van het grote publiek.'

Misdrijven

In totaal zijn er in 2019 bij de Eenheid Amsterdam 88.403 misdrijven geregistreerd. Een jaar eerder waren dat er ruim driehonderd meer. De structurele daling van de afgelopen jaren lijkt daarmee te zijn gestabiliseerd.

In heel Nederland werden vorig jaar door de politie ruim 800.000 misdrijven geregistreerd. Ter vergelijking: over heel 2018 registreerde de politie landelijk vier procent minder. Amsterdam gaat dus tegen de landelijke trend in.

Wel drukker

Volgens de driehoek heeft de politie het ondanks de lichte daling van het aantal misdrijven wel drukker dan ooit. Dat zou komen door de opkomst van minder zichtbare criminaliteit. Het gaat dan vooral om cybercrime en ondermijning. Deze onderzoeken vragen veel tijd van de politie, zo zegt de driehoek. 'Terwijl de capaciteit bij politie en het Openbaar Ministerie (OM) onder druk staat.'

Liquidaties

Verder zegt de driehoek zich blijvend zorgen te maken over de drugshandel en het daarmee gepaarde geweld. Van de twintig geweldsdoden in Amsterdam in 2019 was in zeven keer sprake van een liquidatie. Het Amsterdamse OM bracht vorig jaar in totaal tien verdachten van een levensdelict voor de rechter. Acht personen werden daadwerkelijk veroordeeld,  één iemand werd vrijgesproken en één iemand werd ontslagen van rechtsvervolging.

Wapenbezit

In de brief die de driehoek vandaag heeft gestuurd wordt ook aandacht gevraagd voor het wapenbezit onder jongeren. Al eerder werden de zorgen hierover door politie, justitie en gemeente geuit. Vooral het messenbezit stijgt enorm. Hier is de laatste tijd veel aandacht voor. Als mogelijk inspiratiebron wordt vaak de drill-rap aangehaald. 

Quote

'Een positieve ontwikkeling is dat er wel steeds meer Amsterdammers zich hardop uitspreken tegen wapenbezit en -geweld'

DE AMSTERDAMSE DRIEHOEK over wapenbezit onder jongeren

Verschillende groepen, bestaande uit vaak zeer jonge leden bedreigen elkaar in deze gewelddadige rapvideo's. De grens tussen de muzikale bedreigingen en echt geweld is flinterdun. Bij meerdere (dodelijke) steekpartijen in de stad is al de link met de muziekstroming gelegd. Zo begaf de 18-jarige Jay-Ronne zich in deze wereld. Hij werd in september 2019 in Zuidoost doodgestoken.

Het aantal zorgelijke signalen over wapenbezit onder jongeren is sinds de driehoek afgelopen zomer alarm sloeg niet afgenomen. 'Een positieve ontwikkeling is dat er wel steeds meer Amsterdammers zich hardop uitspreken tegen wapenbezit en -geweld.'

Fouilleren

Vorige week laaide de discussie over preventief fouilleren weer op. Hoofdcommissaris Paauw zei bij AT5 dat de discussie hierover weer gestart zou moeten worden. Halsema zei tijdens het Gesprek met de Burgemeester dat ze liever een flexibelere maatregel wil. Ze denkt dan aan kleinschalige acties op door politie-informatie gestuurde locaties. De driehoek onderzoekt dit laatste middel inmiddels, zo zeggen ze vandaag.