Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Begrotingstekort gemeente loopt volgend jaar flink op door coronacrisis

8 mei 2020, 10.36 uur · Door Redactie

De huidige coronacrisis kan, afhankelijk van het verloop, leiden tot een begrotingstekort van 275 tot 360 miljoen euro in 2020. Hiervoor waarschuwt het college bij de presentatie van het jaarverslag over 2019. 

AT5 / Luuk Koenen

Het jaarverslag, waarin het college verantwoording aflegt over de uitvoering van het beleid dat in de begroting voor 2019 is vastgesteld, werd donderdag gepresenteerd.

De coronacrisis heeft geen invloed op het jaarverslag, maar verantwoordelijk wethouder Everhardt (Financiën) erkent dat het 'tegenstrijdig' aanvoelt om het verslag te publiceren. 

'Enerzijds staan er mooie beleidsresultaten in. Aan de andere kant zitten we midden in een crisis, die grote maatschappelijke en economische gevolgen heeft voor onze bewoners en ondernemers, en die ook voor financiële tekorten zal zorgen in de gemeentebegroting van volgend jaar', stelt de wethouder.

Meer uitgegeven dan begroot

De gemeente gaf in 2019 ruim 83 miljoen euro meer uit dan op de aanvankelijke begroting van ruim zes miljard stond. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt  door tekorten bij de jeugdzorg en jeugdhulp en door maatregelen die moesten worden genomen om de crisis bij het Afval Energie Bedrijf (AEB) te bezweren.

Flinke investeringen

Het college van B en W investeerde in 2019 flink in de stad. Zo'n 700 miljoen euro om precies te zijn. De grootste investeringen zijn gedaan in bouwgronden, schoolgebouwen en in de openbare ruimte en infrastructuur. 

In 2019 startte ook het programma voor het noodzakelijke herstel van de kademuren en bruggen in de stad. Voor investeringen in dit programma is de komende jaren 300 miljoen uitgetrokken.

AT5 / Luuk Koenen

Inkomsten uit erfpacht, toeristen en parkeergeld

De mogelijkheid voor Amsterdammers om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht leverde de gemeente in 2019 53,5 miljoen euro op. Amsterdam haalde in 2019 133,6 miljoen euro op aan toeristenbelasting en 253,5 miljoen aan parkeergelden.

Het jaarverslag wordt op 10 en 11 juni besproken door de gemeenteraad.