Start van hoofdcontent

Panel

nl

AT5-enquête: merendeel vindt dat coronamaatregelen onvoldoende worden nageleefd

19 mei 2020, 07.00 uur · Aangepast 28 augustus 2020, 16.34 uur
Door Redactie · Foto: AT5 / Luuk Koenen

Drukke parken, te dicht op elkaar staan in de supermarkt en een overvolle trein naar het strand. De laatste tijd lijken steeds meer mensen op pad te gaan. Ook deelnemers van de AT5 corona-enquête zien dat: 59 procent van de 1190 ondervraagden vindt dat de coronamaatregelen onvoldoende worden nageleefd door Amsterdammers.

‘Vooral mensen onder de 30 houden zich nauwelijks aan de maatregelen’, zo schrijft iemand. Uit de enquête blijkt dat 18 procent van de deelnemers vindt dat Amsterdammers zich veel te weinig aan de maatregelen houden. Nog eens 41 procent spreekt van iets te weinig. ‘Over het algemeen gaat het goed, uitzonderingen zullen er altijd zijn ook bij volledige lockdown’, zegt een ander.

'Buiten proportie'

Over de genomen maatregelen zegt bijna de helft dat deze volgens hen voldoende zijn. Twaalf procent vindt dat er juist te veel maatregelen zijn afgekondigd. ‘Ze zijn buiten elke proportie. De middelen zijn vele malen erger dan de kwaal’, schrijft een deelnemer van de enquête.

Door alle maatregelen zijn we volgens premier Rutte met zijn allen in een ‘nieuw normaal’ terechtgekomen. Afstand houden, handen veel vaker wassen, geen handen meer schudden, grote evenementen geannuleerd: we zullen er voorlopig mee moeten leren leven. 

'Het geeft stress'

Bijna veertig procent van de deelnemers aan de enquête denkt deze situatie slechts een aantal maanden vol te kunnen houden. Zeven procent houdt het op dit moment al niet meer vol, maar daartegenover staat eenzelfde groep (bijna tien procent) die zegt het meerdere jaren te kunnen volhouden. ‘Je kan wel iets roepen, maar ik ben ook een mens. Een mens heeft behoefte aan contacten. En je kunt die behoefte een tijd uitschakelen, maar of dat voor altijd lukt, dát betwijfel ik’, schrijft iemand. Een ander: ‘Geforceerd iedereen op afstand houden voelt onnatuurlijk en geeft stress.’

Toch zullen we vermoedelijk het ‘nieuwe normaal’ moeten volhouden tot zo’n zestig procent van onze bevolking immuun is. Dat zou door een vaccin kunnen worden bereikt, maar ook door natuurlijke besmettingen. Een deelnemer schrijft daar ook over: ‘Ik denk zelf dat als wij het virus onder controle hebben of als er een vaccin is ontwikkeld, dat de 'oude' situatie weer terugkomt. Het is echter onduidelijk hoe lang dat nog gaat duren en dat is natuurlijk voor iedereen frustrerend.’

Over de gebruikte terminologie van de premier schrijft iemand: ‘Ik waardeer het niet dat dit wordt gepresenteerd als het nieuwe normaal, alsof het een permanente situatie is. Zo'n samenleving impliceert dat allerlei activiteiten verboden zijn en dat is wat mij betreft alleen acceptabel als een tijdelijke noodsituatie.’

1,5 meter

Slechts 27 procent van de ondervraagden zegt het gemakkelijk te vinden om 1,5 meter afstand te houden. Twaalf procent vindt het niet te doen. Iemand schrijft daarover: ‘Werken met verstandelijk beperkten maakt het onmogelijk afstand te bewaren.’ Een ander: ‘In Amsterdam is het moeilijk om de 1.5 meter uit te voeren. Trottoirs en fietspaden zijn hiervoor te smal.’ Nog iemand: ‘Met geduld en kalmte kom ik ver.’

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan zijn er vanuit de overheid allemaal basisregels meegegeven: afstand houden, geen handen meer schudden, niezen en hoesten in elleboog en bij klachten thuisblijven. 

Handen wassen

Uit ons onderzoek blijkt dat veel deelnemers aan de enquête zich hieraan houdt. Zo wast negentig procent regelmatig zijn handen. Een bijna even grote groep mensen vermijdt drukke plekken en schudt ook geen handen meer. 

Ook heeft ruim twintig  procent extra levensmiddelen in huis gehaald en dus tegen het advies van de overheid in gehamsterd. Slechts zestien procent zegt persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen en mondkapjes te gebruiken. 

Meer uitslagen van de corona-enquête vind je hier.

AT5 heeft in de periode van 30 april tot en met 14 mei Amsterdammers gevraagd de enquête in te vullen. In totaal vulden 1190 mensen de vragenlijst in. 49 procent van de deelnemers is vrouw, 48 procent man. Het overige deel vulden ‘anders dan bovenstaande’ of ‘wil ik liever niet zeggen’ in. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 46 jaar.