Start van hoofdcontent

Stad

nl

Huurders Java-eiland woest over huurverhoging: 'Bevries huren tijdens coronacrisis'

1 juli 2020, 20.51 uur · Aangepast 1 juli 2020, 21.04 uur · Door Redactie

Een groep huurders van vrijesectorwoningen op Java-eiland is boos op verhuurder Bouwinvest. Ze vinden het ongehoord dat de huurverhoging die voor onbepaalde tijd werd uitgesteld, nu toch per 1 oktober wordt doorgevoerd. Ze dreigen met een huurstaking.

Wikimedia / Steven Lek

De huurders kregen in mei een brief dat de huurverhoging van 1 juli vanwege de coronacrisis voor onbepaalde tijd werd uitgesteld. Maar nog geen twee maanden later kregen ze een nieuwe brief waarin duidelijk werd gemaakt dat de huurverhoging alsnog per 1 oktober ingaat.

Bouwinvest schrijft in de laatste brief dat het ziet dat de samenleving de draad weer langzaam oppakt en het normale leven weer vorm begint te krijgen. 'Door deze voorzichtige positieve ontwikkelingen hebben wij besloten om de uitgestelde huurverhoging per 1 oktober in te laten gaan.'

'Oorlogsverklaring aan de huurders'

'Dit is een oorlogsverklaring aan uw huurders, die allemaal te lijden hebben en zullen gaan lijden onder deze dramatische recessie', briest Wisso Wissing van Huurdersvereniging Java. 'De voorzichtige positieve ontwikkelingen waar Bouwinvest het in hun brief over heeft, zijn er helemaal niet. Het beeld dat nationale en internationale organisaties zoals het IMF en de OESO daarover schetsen, zijn juist onheilspellend.'

Volgens Bouwinvest zou de huurverhoging sowieso op een later moment worden doorgevoerd. Voor huurders die aantoonbaar zwaar in de financiële problemen zijn geraakt, worden maatwerkoplossingen getroffen. 'Voor deze en al onze andere huurders geldt dat wij de huurverhoging over de maanden juli tot en met september 2020 kwijtschelden. Daarnaast hebben wij de huurverhoging gematigd tot maximaal 1 procent boven inflatie.'

'Huurverhoging is nodig'

De huurverhoging is volgens het bedrijf nodig, omdat de investeerders veelal pensioenfondsen zijn die moeten kunnen blijven uitkeren. Daarnaast is een deel van de huurinkomsten nodig om de woningen te renoveren en verduurzamen. 

De huurdersvereniging wuift de argumenten van Bouwinvest weg: 'Ze halen rendementen die een veelvoud zijn van wat een pensioenfonds nodig heeft om rendabel te zijn. Ze hebben voor deze crisis jaarlijks de huren met 6 procent verhoogd en als huurders vertrokken, verhoogden ze de huur nog eens in een keer met 500 euro.'

'Huren bevriezen'

De huurders pleiten voor het blijvend bevriezen van de huren 'tot de redelijkheid op de woningmarkt enigszins is teruggekeerd'. 'Veel van onze huurders zijn zzp'ers of werken in de culturele sector. Het is duidelijk dat Bouwinvest totaal los staat van de maatschappelijke realiteit.'