Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Draagvlak voor theater De Meervaart in de Sloterplas dun, coalitiepartij SP wil andere locatie

13 november 2020, 21.00 uur · Aangepast 18 november 2020, 11.57 uur · Door Redactie

Het moet het paradepaardje worden van de opgeknapte omgeving rond het Osdorpplein, maar veel Amsterdammers zien er niets in: een nieuw theater in de Sloterplas. Gisteravond bleek nog maar eens dat er stevige weerstand is tegen het nieuwe gebouw, dat bijna honderd miljoen euro moet kosten. Ook de SP wil naar andere plekken kijken, nadat gisteren uit een enquête bleek dat er veel verdeeldheid is.

Deze zomer werd in de gemeenteraad al besloten om fors te investeren en daar zijn veel bewoners in Nieuw-West ook blij mee. Maar er was ook veel kritiek op de voorkeur van wethouders Van Doorninck en Meliani. Zij pleitten voor een nieuwe Meervaart in de plas en zien eigenlijk geen andere opties. Maar veel omwonenden willen geen belemmering van hun geliefde weidse uitzicht over de plas. 

AT5

Om de Amsterdammer niet het idee te geven dat het project er doorgedrukt wordt, beloofde wethouder Meliani dat er informatie- en participatierondes zouden komen. Gisteravond was er zo'n avond, online, waaraan honderden mensen deelnamen. 

Er werd een enquête gepresenteerd waaruit blijkt dat het met het draagvlak nogal tegenvalt. Slechts 50,1 procent van de 2500 deelnemers ziet de komst van een theater in de Sloterplas zitten en gaf de locatie een voldoende. Daartegenover staat dat 49,9 procent een onvoldoende gaf, en meer dan 38 procent zelfs het cijfer 1. 

SP: Kijken naar nieuwe locaties

Voor de SP is dat reden om nu te pleiten voor een andere locatie. Gemeenteraadslid Tiers Bakker: 'Participatie is in dit soort gevallen enorm belangrijk. Uit deze enquête blijkt dat er onvoldoende draagvlak is voor een theater in de plas. Dan moet je kijken naar andere locaties, om dat draagvlak te vergroten.' Hij wijst erop dat er veel buurtbewoners aan de enquête hebben deelgenomen.

Zonder de steun van de SP blijft er nog een minimale meerderheid in de raad over die sympathiek staat tegenover de plannen voor een nieuw theater in de plas. Toch echoën de woorden van wethouder Meliani van deze zomer nog na: 'als er geen draagvlak is, dan doen we het niet.'

Reactie wethouder

De wethouder laat vandaag weten: 'De conclusie is dat de meningen over de locatie zeer verdeeld zijn. Dat is ook niet meer dan logisch gezien alle discussies de afgelopen maanden en het feit dat de Nieuwe Meervaart een heel belangrijke functie voor stadsdeel Nieuw-West gaat krijgen. Het levert wel een inzicht op dat er nog meer behoefte is aan een open gesprek over de keuze van de voorkeurslocatie. Dat gaan we dus ook organiseren, door nog dit jaar een aparte online themabijeenkomst te houden over de locatie.'