Start van hoofdcontent

Stad

nl

Bewoners Vondelparkbuurt krijgen gelijk: ondergrondse parkeergarage van de baan

21 januari 2021, 23.01 uur · Aangepast 22 januari 2021, 22.02 uur · Door Redactie

De eigenaar van drie panden aan de Van Eeghenstraat in de Vondelparkbuurt mag de panden niet samenvoegen en mag ook geen ondergrondse parkeergarage bouwen. Buurtbewoners hebben succesvol bezwaar tegen de plannen gemaakt.  

De bewoners maakten zich met name zorgen over de parkeergarage, die voor meer verkeer zou zorgen en invloed zou hebben op de stroming van het grondwater. In de straat vinden al veel verbouwingen plaats, ze waren bang dat deze verbouwing drie tot vier jaar zou duren. 'We zitten dan in diepe ellende qua overlast', zei een van hen ongeveer een jaar geleden tegen AT5. 

Ten onrechte verleend

Ze maakten bezwaar bij de gemeente en hoorden vandaag dat ze gelijk hebben gekregen. Volgens de gemeente is er ten onrechte een omgevingsvergunning verleend. 'De panden aan de Van Eeghenstraat mogen niet worden verbouwd en er mag geen parkeerkelder worden aangelegd', schrijft de gemeente in een brief aan de omwonenden. 

Volgens de bezwaarschriftencommissie waren onderdelen van het bouwplan in strijd met het bestemmingsplan en zijn de afwijkingen niet goed gemotiveerd. Er is bijvoorbeeld niet ingegaan op de forse omvang van de parkeerkelder. Dat geldt ook voor de uitbouw van het souterrain, de motivering daarvoor vindt de commissie 'gekunsteld'. 

Het bouwplan waar de bewoners bezwaar tegen maakten.

De commissie concludeert uiteindelijk dat de gemeente niet duidelijk heeft gemaakt dat er bij het beoordelen van de vergunningsaanvraag rekening is gehouden met de buurtbewoners, juist omdat er van het bestemmingsplan is afgeweken. 'In een dergelijk geval moeten alle belangen worden meegewogen, dus ook die van de omwonenden.'

Ongehinderd

De bezwaarschriftencommissie deelt de zorgen van de buurtbewoners over de stroming van het grondwater overigens niet. Het grondwater zou na de aanleg van de garage wel 'ongehinderd en duurzaam' kunnen blijven stromen. Ook vindt de bezwaarschriftencommissie niet dat het aantal parkeerplaatsen te hoog is, regels voor een maximumaantal parkeerplaatsen gelden namelijk alleen voor nieuwbouw.

De eigenaar van de drie panden kan nog wel beroep instellen bij de rechtbank. 

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938