Start van hoofdcontent

Misdaad

nl

Criminele jeugdgroepen Wildemanbuurt 'kraamkamer van de georganiseerde misdaad'

3 november 2021, 16.50 uur · Door AT5/NH Amsterdam

Ruim 150 personen, verdeeld over elf 'clusters', zijn als netwerk verantwoordelijk voor veel van de overlast en de criminaliteit in de Wildemanbuurt in Nieuw-West. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Beke. Er is sprake van een 'hecht crimineel netwerk dat door zijn sterke onderlinge relaties efficiënt en gesloten is'. Volgens de onderzoekers verdient vooral de groep jonge daders aandacht, om op die manier de criminaliteit in de buurt te bestrijden.

AT5

De Wildemanbuurt in Osdorp is een wijk waar al ruim 20 jaar sprake is van ernstige jeugdproblematiek, reden voor de gemeente om een groot onderzoek te laten uitvoeren naar de criminele netwerken in de buurt. 

'Rising stars'

Het' Wildemannetwerk' valt volgens de onderzoekers op omdat het verantwoordelijk is voor veel zware vermogensdelicten, instrumenteel geweld, de beschikbaarheid van wapens en een link met meerdere liquidaties. De ruim 150 leden van dit netwerk zijn grofweg te verdelen in drie categorieën: harde kerners, facilitators en 'rising stars'. Vooral voor die laatste groep moet volgens het rapport meer aandacht zijn als het gaat om de bestrijding van de crininaliteit in de buurt.

Quote

'Overlastgevende en criminele jeugdgroepen zijn de beschouwen als de 'kraamkamer van de georganiseerde misdaad'

onderzoeksbureau beke

De 'jonge talenten' zijn op weg om toe te treden tot de harde kern van zware criminelen, maar omdat ze ‘te groot zijn voor de wijkagent, maar nog te klein voor de recherche’ blijven ze nu nog te vaak buiten beeld. 'Ooit begonnen met overlast in de wijk en onderdeel uitmakend van een jeugdgroep, maken ze in de luwte carrière in de zwaardere criminaliteit', staat in het rapport. 'In die zin zijn overlastgevende en criminele jeugdgroepen te beschouwen als de ‘kraamkamer van de georganiseerde misdaad’.

Aanpak

Op basis van een uitgebreide analyse doet het onderzoeksbureau een aantal aanbevelingen. De belangrijkste is om landurig te interveniëren in het netwerk, met als doel het voorkomen van (zware) misdrijven en overlast. Daarnaast moet de aantrekkingskracht van het netwerk op nieuwe generaties jongeren uit de wijk worden verbroken.

Volgens Beke moet er een contextgerichte aanpak komen, dat wil zeggen dat individuen in relatie tot hun omgeving worden aangepakt. Ook moet er worden ingegrepen op sleutelposities binnen het netwerk, de plekken waar die personen samenkomen en de bedrijven die hen faciliteren.

'Zorgwekkend'

In een reactie op het rapport noemt burgemeester Halsema de bevindingen 'zorgwekkend'. "Tegelijk is de ernst van de problematiek die uit het onderzoek naar voren komt voor de gemeente en de politie natuurlijk niet nieuw. Niet voor niets is in 2019 vanuit het programma Weerbare Mensen, Weerbare Wijken gestart met een ‘regie-aanpak’ voor de Wildemanbuurt, gericht op het tegengaan van de ontwrichtende effecten van de drugseconomie op de wijk." Halsema geeft verder onder meer aan dat meerdere jongeren al zijn aangepakt, er camera's zijn geplaatst en diverse panden gesloten.

"Het rapport van Beke biedt duidelijke aanknopingspunten voor interventie in het (boven)lokale criminele netwerk. Hiermee gaat het college aan de slag, samen met de politie en het Openbaar Ministerie. De uitdaging waarvoor we staan is om door het maken van slimme keuzes onze aandacht, mensen en middelen nog beter en meer contextgericht in te zetten, zodat we de schaarse capaciteit bij politie, gemeente en andere partners zo efficiënt mogelijk benutten."

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938