Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Uitgestelde projecten met kentekencamera's laten nog zeker maanden op zich wachten

11 januari 2023, 20.29 uur · Aangepast 11 januari 2023, 22.52 uur
Door Stefan Bunschoten · Foto: AT5 / Luuk Koenen

Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) kan pas half maart zeggen of en wanneer de projecten die zijn uitgesteld vanwege problemen met de zogeheten 'intelligente toegang' wel doorgaan. Het systeem met kentekencamera's is nog niet in orde, waardoor auto's en taxi's nog niet geweerd kunnen worden. 

Het gaat onder meer om een project waarbij het aantal taxi's omlaag gebracht moest worden. Het was daarbij de bedoeling om in een bepaalde zone, waarschijnlijk de Nieuwmarktbuurt, alleen taxi's toe te laten die zich vooraf hadden aangemeld. Taxichauffeurs die zich niet hadden aangemeld en toch de zone in zouden rijden, zouden een boete krijgen. 

Taxihotspotzone

Ook is een plan voor de 'taxihotspotzone' uitgesteld. In deze zone zou er alleen toegang zijn voor taxi's als er plaats was op een taxiplaats. Taxichauffeur zouden zich via een virtuele wachtrij moeten aanmelden. Verder zou met het project 'de Proeftuin Oudezijde' geprobeerd worden om te voorkomen dat ander verkeer rond de Nieuwmarkt rondjes rijdt. Ook dit project gaat vooralsnog niet door, iets waar een meerderheid van stadsdeelcommissie Centrum van baalt.

Quote

"Ik kies ervoor om met het beleid even pas op de plaats te maken om de uitvoering goed op orde te krijgen"

Melanie van der Horst, wethouder Verkeer

Van der Horst schrijft vandaag in een brief aan de gemeenteraad dat er 'een goede balans tussen beleid en uitvoering' moet zijn, 'zodat we later niet geconfronteerd worden met onuitvoerbare projecten en onvoorziene kosten'. "Om ervoor te zorgen dat de geautomatiseerde handhaving bij elk project toekomstbestendig wordt ingezet, kies ik ervoor om met het beleid even pas op de plaats te maken om de uitvoering goed op orde te krijgen."

De proef met taxi's zou rond de Nieuwmarkt plaatsvinden.

De wethouder zegt zelfs dat voor elk project de afweging gemaakt moet worden of 'geautomatiseerde handhaving de meest geschikte vorm is om de beleidsdoeleinden te bereiken'. Ook zou nog bepaald moeten worden of het systeem 'op basis van de doelen van het project' wel geschikt is. Het lijkt er daarmee op dat er ook nog gekozen kan worden om sommige projecten nog drastisch te veranderen en misschien wel helemaal af te blazen.

Sloterweg

Ook de Sloterweg wordt door Van der Horst benoemd. Eerder werd duidelijk dat bewoners en ondernemers daar geen ontheffing krijgen. Er zijn 'mogelijke tijdelijke oplossingen in beeld', waarbij doorgaand verkeer nog steeds wordt geweerd en bewoners en ondernemers ook moeten omrijden. Er wordt 'naar verwachting begin 2023' een besluit genomen.

De komende maanden richt Van der Horst zich naar eigen zeggen 'op het vergroten van een betrouwbare uitvoering'. "Medio maart ontvangt u een plan van aanpak inclusief planning. Hierin zal concreter worden toegelicht wat de pauzering precies betekent voor de verschillende projecten." Ze benadrukt dat de handhaving met kentekencamera's van al lopende projecten, zoals milieuzones, gewoon door blijft gaan.

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938