Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Referendum over groenplannen wethouder Van Dantzig weer stap dichterbij

25 januari 2023, 13.52 uur · Aangepast 25 januari 2023, 15.06 uur · Door Nicolai Brannan

Een referendum over de zogeheten 'beleidskader Hoofdgroenstructuur' is een stap dichterbij. Vorige week al werden de benodigde handtekeningen opgehaald en woensdag schaarde de gehele raad zich achter het inleidende verzoek voor de stembusgang.

Demonstratie van de organisatie op 11 januari

Dinsdag gaf de referendumcommissie al groen licht voor de stembusgang. Zij beoordeelde het onderwerp - de Hoofdgroenstructuur - als 'referendabel'. Niet alle politieke thema's in de stad - zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing - zijn dat namelijk, omdat sommige belangrijk zijn voor het financiële huishoudboekje van de stad. 

Beleid

Eind 2021 heeft Amsterdam het nieuwe beleid rondom het aanvragen van een referendum vastgesteld. Kiesgerechtigden mogen op eigen initiatief een referendum aanvragen over een zogeheten 'ontwerp raadsbesluit'. 

De eerste stap voor Amsterdammers die een referendum willen, is het indienen van een inleidend verzoek bij de voorzitter van de raad. Hiervoor zijn 1.000 handtekeningen nodig van personen die kiesgerechtigd zijn op de dag dat het inleidend verzoek wordt ingediend. Dat lukte ruimschoots: de initiatiefnemers haalden ruim 18.000 op.

Wethouder Van Dantzig

De initiatiefnemers hebben, nu er een raadsmeerderheid positief is, tien weken de tijd om 10.000 handtekeningen op te halen. De teller staat weer op nul: de eerder opgehaalde handtekeningen zijn vervallen. 

Zorgen hebben de initiatiefnemers daar niet over, zo zeiden ze al eerder tegen AT5. "Wij hebben in 18 uur ruim 18.000 handtekeningen opgehaald. Er zijn zoveel Amsterdammers die zich zorgen maken over het groen in de stad."

De kans dat het referendum tegelijk plaatsvindt tijdens de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart is klein. Officieel is namelijk vastgelegd dat het referendum moet worden gehouden tussen de vijf en tien maanden na het ophalen van alle handtekening. 

Vraag

Welke vraag er aan de Amsterdammers wordt voorgelegd tijdens een eventueel referendum zal worden voorgesteld door de referendumcommissie. De nieuwe versie van de Hoofdgroenstructuur, die deze week in de raad wordt vastgesteld na eventuele aanpassingen, wordt de basis voor de referendumvraag.

Een indicatie van de vraagstelling voor het referendum is: "Bent u voor of tegen de vaststelling van het Beleidskader Hoofdgroenstructuur?", zo staat in de raadsvoordracht van inleidend verzoek.

In de regels staat dat Amsterdammers met een 'ja' of 'nee' zich moeten uitspreken over of ze voor een ontwerp raadsbesluit/collegebesluit zijn. Het referendum zal raadgevend zijn, waardoor de uiteindelijke besluitvorming alsnog bij de raad ligt. De raadsleden kunnen dus afwijken van de uitslag van een eventueel referendum.

Van tafel

De indieners van het referendum hopen dat de Hoofdgroenstructuur van tafel gaat, zoals deze er nu ligt. "Het nieuwe ‘Beleidskader Hoofdgroenstructuur’, dat de wethouder wil invoeren, zet de deur verder open naar bouw in de voorheen beschermde stadsnatuur", schrijven ze. "In dit beleidsvoorstel worden maar liefst 85 gebieden die nu nog beschermd worden, tot ‘bijzondere gebieden’ gedegradeerd."

Heb je een (anonieme) tip, ervaring of informatie die je graag zou willen delen? Klik hier om rechtstreeks contact op te nemen met journalist Nicolaï Brannan of mail naar [email protected].