Start van hoofdcontent

Stad

nl

Ruim Baan voor de Stad

We hebben te maken met steeds meer ruimtevragers: waar bouwen we huizen? Hoe zorgen we ervoor dat de wegen niet dichtslibben terwijl het aantal auto's toeneemt? En waar leggen we het groen aan? Bouw Woon Leef zoekt uit hoe we de steeds schaarser wordende ruimte goed kunnen benutten in de stad van de toekomst.