Start van hoofdcontent

Stad

nl

Wijziging in voorrangsregeling woningen Amsterdamse jongeren: "Nu maakt iedereen kans"

8 juni 2023, 17.43 uur · Aangepast 8 juni 2023, 17.55 uur · Door AT5 Producties

De Huisvestingsverordening voor 2024 is gepubliceerd door de gemeente. Hierin staan de regels voor verdeling, gebruik en wijziging van woonruimte. Er zijn verschillende opvallende voorstellen gedaan. De quota voor het aantal toegestane B&B's over de stad gaat omlaag, hierover schreven wij eerder over deze week. Maar er komt ook wijziging in de voorrangsregeling voor Amsterdamse jongeren aan. Wat voor invloed heeft dit op de jongeren? Bouw Woon Leef zoekt het uit.

De bindingseis

Het gemeentelijk beleid is op dit moment dat Amsterdamse jongeren tot en met 27 jaar voorrang op jongerenhuurwoningen mits ze aan 'de bindingseis' voldoen. Dat houdt in dat ze de afgelopen 10 jaar minstens 6 jaar aaneengesloten in Amsterdam moeten hebben gewoond.

Nu is gebleken dat sommige jongeren net buiten de regeling vallen. Bijvoorbeeld omdat ze vanwege een studie tijdelijk buiten Amsterdam hebben gewoond. Voorbeelden hiervan zijn studenten die woonden in een studentenflat in Amstelveen of Diemen of op uitwisseling zijn gegaan naar het buitenland. 

Het college stelt nu voor om de jongerenvoorrang te laten gelden voor slechts de helft, in plaats van het hele woningaanbod voor jongeren. Zo zou een groter deel van de jongerenwoningen beschikbaar zijn voor jongeren die niet voldoen aan de bindingseis.

Amsterdamse jongere Jacob

Jacob Offerman is zo'n Amsterdamse jongere die niet voldoet aan de eis. Hij schreef er eerder een opiniestuk over in Het Parool. Hij is opgegroeid in Amsterdam maar woonde voor zijn studie tijdelijk vijf maanden in Korea. Geen voorrang op jongerenwoningen meer voor hem. Hij vertelt blij te zijn met de verandering in de voorrangsregeling. "Nu maakt iedereen een kans. Van 100% van de woningen alleen naar jongeren die aan de eis voldoen naar 50%. Dat is al een hele goede stap." 

Jacob zag ook veel mensen in zijn omgeving die hetzelfde probleem hadden: "Er zijn zoveel mensen in mijn omgeving die geen kans maakte. Bijvoorbeeld vrienden die voor stage of zelfs verplicht voor werk in het buitenland woonden en daardoor buiten de regeling vielen."

Quote

"Je wilt niet dat jongeren moeten kiezen tussen op uitwisseling gaan of voorrang hebben op een woning."

JACOB OFFERMAN - AMSTERDAMSE JONGERE

Ondanks dat hij positief kijkt naar het voorstel van de gemeente ziet Jacob liever de hele regeling verdwijnen. "Als je als gemeente ziet dat het tot oneerlijke situaties leidt, haal het dan helemaal weg. Je wilt niet dat jongeren bijvoorbeeld moeten kiezen tussen op uitwisseling gaan of voorrang hebben op een woning in de toekomst."

Quote

"Het gaat nog steeds om de verdeling van schaars woningaanbod. Dat zal voor oneerlijke situaties blijven zorgen."

WOONBOND

Woonbond kijkt ook redelijk positief naar het voorstel: "Nu maken meer jongeren buiten Amsterdam of buiten de regeling kans op een jongerenwoning." Wel benadrukken ze dat dit niet dé oplossing is. "Het gaat nog steeds om de verdeling van schaars woningaanbod. Dat zal voor oneerlijke situaties blijven zorgen. De echte oplossing ligt bij het bijbouwen van sociale huur," aldus Woonbond.

Ook bij stichting !WOON kloppen veel jongeren aan die buiten de regeling vallen. "Voor hen is dit een tussenoplossing om iets meer kans te maken. Dat is positief."

"Maar wij vermoeden tegelijkertijd dat de aanpassing juist een nadelig effect kan hebben op de nog thuiswonende Amsterdamse jongeren. Voor hen kan het weer lastiger worden om een woning te vinden. Een groter deel van de woningen worden dan namelijk ook beschikbaar voor andere groepen," vertelt Hanna Smit, consulent jongerenhuisvesting !WOON.

Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door Gemeente Amsterdam en Metropoolregio Amsterdam.

Volg Bouw Woon Leef op YouTube, TwitterInstagram en LinkedIn voor updates over bouwen, wonen en leven in Amsterdam en abonneer je dan hier op onze nieuwsbrief.