Start van hoofdcontent

Stad

nl

'Aggie' na acht jaar uit sociale huurwoning gezet omdat hij onderhuurt: "Ik ben kapot"

8 juli 2023, 13.00 uur · Aangepast 8 juli 2023, 17.56 uur · Door Quirien Euwe & Kiki Bosman

Al acht jaar woont Ahmed Radwan met zijn vrouw en drie kinderen in een sociale huurwoning in het centrum. Die woning huurt hij onder van een ander, maar nu die naar het buitenland is verhuisd, moet Ahmed van woonstichting Lieven De Key ook weg. 'Aggie', zoals de snackbarhouder in de Jordaan bekend staat, zoekt nu al drie maanden tevergeefs naar een woning en hij is bang dat hij op straat terechtkomt. De buurt is inmiddels in actie gekomen om Aggie te helpen. 

"Ik heb alles gedaan om een ander huis te vinden", zegt Aggie terwijl hij met zijn gezin in zijn snackbar in de Jordaan zit. "Ik weet niet wat ik nog meer moet doen. Ik kan zo niet verder. Ik ben echt kapot." Hoe vervelend de situatie voor Aggie ook is, De Key staat in z'n recht. Het verhuren van je sociale huurwoning is namelijk illegaal en strafbaar.

Het huren zelf, wat Aggie dus doet, is niet strafbaar, maar je hebt dan niet de rechten die je hebt als je bijvoorbeeld bij een corporatie huurt. Ook niet als je bij de gemeente op het woonadres staat ingeschreven, zoals Aggie. Zo kun je je huurwoning uit worden gezet, zonder dat je een andere huurwoning krijgt aangeboden. 

Quote

"In juridisch en bureaucratisch opzicht staan ze misschien in hun recht, maar moreel natuurlijk niet"

Eddy Terstall, buurtbewoner en vriend van Aggie

"Aggie is een keihard werkende Amsterdammer, een vriend van de buurt. En nu dreigt hij uit huis te worden gezet", zegt Eddy Terstall. De filmregisseur en de snackbarhouder zijn door de jaren heen goed bevriend geraakt. "In juridisch en bureaucratisch opzicht staan ze misschien in hun recht, maar moreel natuurlijk niet. Het belang van de kinderen moet altijd bovenaan staan en ze moeten gewoon kijken wat de echte situatie is", vindt Terstall.

Reactie De Key

We begrijpen dat het een moeilijke situatie is voor deze familie. Het gaat echter om onderhuur en onderhuur van sociale huurwoningen is verboden. Onderhuurders hebben dus geen recht op de woning waarin ze wonen, zelfs niet als ze er al lange tijd wonen en hun leven hebben opgebouwd.

Omdat we de situatie van deze bewoners begrijpen, hebben we afgesproken dat zij tot 20 februari 2024 de tijd krijgen om te verhuizen. Dit is zeer uitzonderlijk en verder uitstel is helaas niet mogelijk, want er zijn heel veel mensen die een sociale huurwoningen zoeken in Amsterdam. Het is niet uit te leggen aan mensen die lang op de wachtlijst staan dat zij geen woning krijgen en dit gezin wel. Het spijt ons dat we niet meer kunnen doen voor deze familie. De gemeente bepaalt welke mensen in aanmerking komen voor urgentie, mogelijk kunnen zij iets betekenen voor dit gezin. 

Het verhaal van Aggie staat niet op zichzelf. Van alle vormen van woonfraude behelst zestig procent illegale onderverhuur. In 2022 werd deze manier van fraude in de stad 357 keer ontdekt. Hoewel dat wat minder is dan in 2021, toen dit 372 keer werd ontdekt, blijft het iets waar woningcorporaties mee worstelen. Want zet je mensen op straat die al jaren een woning huren en kinderen hebben, in de wetenschap dat het voor hen schier onmogelijk is om een nieuwe woning in de stad te vinden?

"Het is echt kiezen tussen twee kwaden", vertelt Anne-Jo Visser. Zij is directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). "Aan de ene kant heb je een gezin dat daar te goeder trouw is gaan wonen en waarschijnlijk nog te veel betaald heeft ook. Aan de andere kant heb je een gezin dat wellicht ook bij iemand inwoont en heel hard een woning nodig heeft. Dan willen we toch, om het eerlijk te doen, die woning toewijzen aan iemand die netjes staat te wachten bij Woningnet."

Quote

"Het is kiezen tussen twee kwaden. Maar om het eerlijk te doen wijzen we die woning toe aan iemand die netjes staat te wachten"

Anne-Jo Visser, directeur Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Al vijf keer vroeg Aggie urgentie aan bij de gemeente, maar dat werd keer op keer geweigerd. "Je krijgt dat onder meer als je als gezin inwoont bij een ander gezin", zegt Visser. "Of als je uit elkaar gaat met heel jonge kinderen. Daar komt Ahmed niet voor in aanmerking."

Aggie moest oorspronkelijk in oktober zijn woning uit. De Key heeft daar nu 20 februari 2024 van gemaakt. "Dit is zeer uitzonderlijk en verder uitstel is helaas niet mogelijk, want er zijn heel veel mensen die een sociale huurwoningen zoeken in Amsterdam. Het is niet uit te leggen aan mensen die lang op de wachtlijst staan dat zij geen woning krijgen en dit gezin wel." 

Terstall is inmiddels een petitie gestart om Aggie voor de buurt te behouden. "En we willen de politiek benaderen. Want ik denk dat de linkse partijen dit misschien wel een asociale situatie vinden en de rechtse partijen dit te veel bureaucratie vinden. Ik denk dat hier een brede coalitie voor te vinden is om tot een humaan besluit te komen."