Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Kap van 85 bomen voor woningen jongeren en statushouders in Noord mag doorgaan

10 september 2023, 21.59 uur · Door AT5

De rechter ziet geen reden om de kap van 85 bomen aan de Appelweg in Noord te blokkeren. Buurtbewoners probeerden de kap te voorkomen, maar ze kregen deze week ongelijk. De bomen worden gekapt om 63 flexwoningen voor jongeren en statushouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning) te kunnen plaatsen. 

Ymere

Volgens de bewoners is het te vroeg om de bomen te kappen. Het zou door meerdere bezwaarprocedures namelijk nog maar de vraag zijn of de woningen er wel komen. Ook zouden de bomen essentieel zijn voor de leefbaarheid en het groene karakter van de omgeving. De gemeente, die de kapvergunning verleend heeft, zou te weinig rekening hebben gehouden met de belangen van de omwonenden die uitkijken op de bomen. 

Modulaire woningen

Tijdens de zitting liet de gemeente weten dat de financiering voor de sanering van de grond en de bouw van de woningen al bijna rond is. Ook voert een ecoloog nog een controle uit. Het gaat om zogeheten modulaire woningen, die ergens anders worden opgebouwd. Het is de bedoeling dat de woningen eind 2023 of begin 2024 door woningcorporatie Ymere naast de Appelweg neergezet worden. 

"Gelet op het voorgaande vindt de voorzieningenrechter dat er geen onzekerheid bestaat over de sanering of de realisatie van de woningen", staat in het vonnis. Ook heeft de bezwaarschriftencommissie van de gemeente een belangenafweging gemaakt. De commissie wees erop dat dit stuk grond in het verleden is vervuild door industrie en daarom gesaneerd moet worden en dat de gemeente al langere tijd de bestemming van de grond om wil zetten van industrie naar wonen.

Quote

"Bovendien is voldoende verzekerd dat er 125 bomen worden herplant"

Vonnis voorzieningenrechter

Ook zouden de bomen volgens bezwaarschriftencommissie 'geen bijzondere waarden hebben op grond waarvan de kapvergunning moet worden geweigerd'. Er moeten wel 125 bomen herplant worden. "Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat verweerder deze belangenafweging in redelijkheid zo heeft kunnen maken. Bovendien is voldoende verzekerd dat er 125 bomen worden herplant vóór 1 april 2024, omdat dit als nader voorschrift aan de kapvergunning is verbonden", schrijft de voorzieningenrechter.

Ymere liet eerder dit jaar weten dat de woningen zijn bedoeld voor 1 à 2 persoonshuishoudens: jongeren/studenten (42 procent), statushouders (33 procent) en 25 procent voor starters en spoedzoekers van boven de 28 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich in de tweede helft van dit jaar aanmelden via Woningnet. De woningen kunnen na 15 jaar verplaatst worden. 

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938