Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Halsema stuurt brief aan Tweede Kamer en Rutte met oproep staakt-het-vuren

13 november 2023, 17.01 uur · Aangepast 13 november 2023, 17.34 uur · Door AT5

Burgemeester Halsema heeft het voorstel van de meerderheid van de gemeenteraad om Amsterdam zich uit te laten spreken voor een staakt-het-vuren in Israël en de Palestijnse gebieden uitgevoerd door middel van een brief aan de Tweede Kamer en premier Rutte. Dat laat ze vandaag in een brief aan de gemeenteraadsleden weten.

AT5 / Luuk Koenen

Het voorstel werd vorige week tijdens de gemeenteraadsvergadering gedaan door GroenLinksfractievoorzitter Zeeger Ernsting en de PvdA, D66, Volt, Partij voor de Dieren, SP, DENK en Lijst Ahmadi-Veldhuyzen. De partijen wilden ook dat Amsterdam zou vragen om vrijlating van gijzelaars en vraagt om het opstarten van een duurzaam vredesproces. 

De brief die Halsema namens het college van burgemeester en wethouders heeft gestuurd:

Brief Halsema namens college van burgemeester en wethouders

"Geachte leden van de Tweede Kamer, geachte premier Rutte, 

Graag vraag ik uw aandacht voor de motie die deze week door een grote meerderheid van de  Amsterdamse gemeenteraad is aangenomen. Deze is als bijlage toegevoegd en luidt kortheidshalve  dat Amsterdam zich aansluit bij de internationale oproepen voor een humanitair staakt-het-vuren,  de vrijlating van de gijzelaars en de start van een duurzaam vredesproces. Het College van B&W  steunt de motie.

Het komt niet vaak voor dat de gemeenteraad en het stadsbestuur in Amsterdam zich zo expliciet  uitspreken over een internationaal conflict. Ik heb daarom de behoefte om de achtergrond van de  motie en de overwegingen toe te lichten.

Het verdriet en de boosheid om de vele onschuldige doden en gewonden in Israël en Gaza wordt  door velen gevoeld. In Amsterdam zijn de emoties groot, zijn veel mensen bezorgd en zelfs bang,  hebben zij behoefte zich uit te spreken en zijn zij tegelijkertijd in toenemende mate beducht om zich  daarmee bloot te stellen aan intimidatie en haat. Voor de Joodse Amsterdammers bleef het niet bij  de eerste schok door de terreuraanval door Hamas op 7 oktober. Het aantal antisemitische  incidenten is sindsdien in een hoog tempo toegenomen. Het gevoel van een veilig thuis in  Amsterdam wordt daardoor aan het wankelen gebracht.

Wij horen ook van veel Amsterdammers die zich nauw verbonden voelen met de Palestijnse zaak  dat zij zich onvrij voelen om hun boosheid en verdriet te uiten. Zowel over het al decennialang  gaande conflict als ook over de bombardementen en beschietingen op onschuldige burgers. Van  Amsterdamse moslims en Palestijnen krijgen we berichten van toenemende intimidatie en haat.  Daarmee heeft het conflict zich diep in de Amsterdamse samenleving genesteld en is het een bron  van polarisatie. Voor het Amsterdamse college en de raad is het van groot belang dat deze twee  werkelijkheden naast elkaar kunnen bestaan. Wij hebben de terreuraanslagen van Hamas in harde  bewoordingen veroordeeld en vinden dat Israël het volste recht heeft zich hiertegen te verdedigen. 

Tegelijkertijd spreken wij ons ook uit tegen de grove mensenrechtenschendingen door de  Israëlische regering tijdens de bombardementen en de beschietingen op de bevolking in Gaza die  geen kant op kan. Ook de voortgaande agressie op de Westelijke Jordaanoever achten wij in strijd  met humanitair recht. Een aantal weken geleden heeft de gemeente Amsterdam 1 miljoen euro  beschikbaar gesteld aan het internationale Rode Kruis voor humanitaire hulp. De balans in het recht doen aan ieders verlangen naar mensenrechtelijke bescherming en aan de wens gehoord te worden  is precair en vergt dagelijks, intensief onderhoud.

Voor het Amsterdamse college en de driehoek is het van groot belang dat juist bij hoogoplopende  emoties deze tot uitdrukking kunnen worden gebracht tijdens demonstraties. Daarbij is de Wet  Openbare Manifestaties het uitgangspunt en zullen wij haatzaaien en oproepen tot geweld niet  accepteren. Tegelijkertijd moeten wij uitingen die binnen de wet vallen beschermen. Wij bemerken  een toenemende druk vanuit de (social) media en politici om repressief op te treden tegen geluiden  die als grievend of als politiek onwenselijk worden beschouwd. Niet alleen is dat in strijd met onze  rechtstatelijke verantwoordelijkheid, wij vinden het ook onverstandig om legitieme demonstraties  als vreedzaam kanaal om boosheid, machteloosheid en verdriet te uiten, onder druk te zetten. Gemeenteraad en college houden rekening met verdere polarisatie en maken zich zorgen over de  scherpe toon in het publieke debat.

Wij vragen de nationale politiek om respectvol om te gaan met de hoogoplopende emoties en de verschillende werkelijkheden in het langlopende conflict en het  recente geweld. We zien vele moedige pogingen in onze stad om de dialoog te blijven voeren.  Tussen klasgenoten, leraren, raadsleden, kunstenaars, religieuze leiders, en door betrokken  Amsterdammers die hun stem laten gelden op sociale media of de opiniepagina’s van de kranten.  We doen een beroep op u om de gelijktijdigheid van de pijn van de Israëlische en de Palestijnse  bevolking te erkennen en te waarderen, dit tot uitdrukking te brengen in uw handelen en steun te  verlenen aan een humanitair staakt-het-vuren, de vrijlating van de gijzelaars en een duurzaam  vredesproces. We doen een beroep op u om ons te helpen onze inwoners te verbinden."

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938