Start van hoofdcontent

Onderwijs

nl

Cornelius Haga Lyceum al jaren af en aan naar rechter: heeft islamitische school nog toekomst?

11 april 2024, 07.00 uur · Aangepast 11 april 2024, 07.35 uur · Door Flip Linssen

Te weinig leerlingen en een 'zeer zwakke' beoordeling: de komende week is bepalend voor het Cornelius Haga Lyceum. Over allebei die punten wordt vanaf maandag uitspraak gedaan door het hof en de Raad van State. Dat heeft invloed op het voortbestaan van de school. Het Haga is de enige islamitische middelbare school in de stad - en naast een school in Rotterdam de enige in het hele land - en sinds de start in 2017 is er al veel om te doen.

AT5

Advocaat Wouter Pors staat de school bij in de lopende rechtszaken. De komende week is voor de school cruciaal: "Er lopen twee zaken: de één gaat over de opheffingsnorm, de ander over de inspectiebeoordeling", legt hij uit.

Maar hoe zit het nu precies?

Het Cornelius Haga Lyceum (Haga) wordt in 2017 opgericht, als tweede poging voor een islamitische school in Amsterdam. Het volgt dan het Islamitisch College Amsterdam op dat jaren eerder sloot door de lage onderwijskwaliteit. Twee jaar na de start komt de school in opspraak. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding vermoedt een connectie met terreurgroeperingen. De school stapt naar de rechter, en uiteindelijk blijkt de beschuldiging niet gegrond. Het Haga krijgt gelijk. Maar de school blijft onder een vergrootglas liggen.

Belang voor het voortbestaan

Volgende week maandag verwacht Pors uitspraak over de opheffingsnorm, waar de school onder zit. Dat wil zeggen dat de school te weinig leerlingen heeft op dit moment. Als dat drie jaar achtereen zo is, dan kan dat gevolgen hebben voor de financiering die de school van het ministerie krijgt.

Advocaat Pors denkt dat het anders zit "Wij vragen ons af of dat wel juist berekend is. Als we dat winnen, kan dat veel invloed hebben op alle nieuwere scholen in de stad en het land én kan deze school gewoon door."

Maar, de grote aandacht gaat naar de zaak waar de Raad van State waarschijnlijk woensdag uitspraak over doet: de beoordeling van de Onderwijsinspectie en de  vraag of die beoordeling wel terecht was. In 2022 publiceerde de inspectie met een rapport waarin de school als 'zeer zwak' beoordeeld werd. De school kwam onder streng toezicht te staan; er is volgens de inspectie niet genoeg zicht op leerontwikkeling, leerlingen zouden zich mogelijk onveilig voelen en er wordt niet genoeg rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen.

Een jaar later wordt opnieuw een 'zeer zwak' toebedeeld. Een woordvoerder van de inspectie: "Voor mavo en vwo gold dat er opnieuw te weinig gegevens beschikbaar waren om tot een oordeel te kunnen komen. Voor zowel mavo als vwo zijn daarom de leerresultaten niet beoordeeld."

Quote

"Als zeer zwakke school is het ook lastig om bestuurders en docenten te werven"

Wouter Pors - advocaat Cornelius Haga Lyceum

Komende week spreekt de Raad van State zich uit over die beoordeling in 2022. Volgens advocaat Pors zijn de te veranderen punten die de inspectie noemt niet onwaar, maar is het niet juist dat daar een oordeel 'zeer zwak' aan wordt gehangen. Volgens hem kan de inspectie ook naar andere aspecten dan leerresultaten kijken in een beoordeling, als die resultaten niet genoeg beschikbaar zijn. 

Kortom; de school wil af van de classificatie 'zeer zwak'. "Dit gaat heel bepalend zijn. Want als wij gelijk krijgen", zo stelt Pors, "heeft dat ook effect op hoe ouders en leerlingen naar de school kijken. De school voelt ook dat het door die druk lastiger is om bijvoorbeeld docenten en bestuurders te werven nu dit predicaat op de school zit."

Ook voor het oordeel uit 2023 (ook 'zeer zwak') is het Haga naar de rechter gestapt, dat moet nog worden behandeld. Daarbij start de inspectie komende week ook een nieuw 'herstelonderzoek' naar de resultaten van 2023. Een inspectie-woordvoerder: "Voor 2024 is denkbaar dat er nu wél genoeg gegevens beschikbaar zijn om tot een goed oordeel van zowel mavo, havo als vwo te komen."

AT5 / Luuk Koenen

Concurrentie ligt op de loer

Intussen vergen de rechtszaken enorm veel energie en tijd. Het is de vraag of de school door de rechtszaken niet nog meer in de problemen komt met het geven van goed onderwijs. Voormalig Onderwijsminister Dennis Wiersma vroeg zich eerder af waar de voorkeur van de school heen ging in dit dilemma. 

Pors: "De school richt zich vol op de onderwijskwaliteit, ik richt me op de juridische procedures. Het juridische deel kun je helaas niet opgeven, want als de school uiteindelijk een financieringsstop krijgt, dan is het voorbestaan van de school ten einde." 

Is het imago van de school überhaupt niet te veel geschaad is na deze geschiedenis? "Ouders die voor deze school kiezen doen dat met een duidelijke reden en hebben denk ik genoeg motivatie om dat te blijven doen", zegt Pors.

In schooljaar 2025-2026 moet een tweede islamitische middelbare school in de stad starten voor zo'n 175 leerlingen. Het nieuwe Fiducie college is voor ouders in en rondom stadsdeel Zuid en het gaat - ondanks dat de nieuwe bestuurder benadrukt daar niet op uit te zijn - concurrentie bieden voor het Haga. Noodzaak voor de school is dus om 'weer' goed op de kaart te staan.

Komende maandag wordt de eerste uitspraak verwacht over het inspectierapport.

Heb je een tip, ervaring, vraag of informatie over het onderwijs in Amsterdam die je zou willen delen? Klik hier om rechtstreeks contact op te nemen met onze onderwijsverslaggever Flip Linssen of mail naar [email protected]