Start van hoofdcontent

Achtergrond

NL
V

Lerarentekort in Nieuw-West wordt opgelost door lessen buiten de school

14 januari 2020, 14.15 uur · Aangepast 22 januari 2020, 09.18 uur · Door Redactie

Horizonverbreding, talentontwikkeling en dus veel de wijk uit om te leren in musea of bedrijven. Het bestuur van de 16 scholen die vorig jaar een week dicht gingen om een oplossing te zoeken voor het lerarentekort, is hard op weg om een vernieuwend onderwijsmodel uit de grond te stampen.  En maken zo van een nood een deugd. 

De leerkracht richt zich alleen nog op taal, rekenen en wereldoriëntatie; en professionals uit de sport, techniek of journalistiek zorgen voor de lesverdieping en burgerschap. Zo zijn er per klas minder lesuren nodig van de leerkracht zelf. En zijn er dus minder leerkrachten nodig. Maar heeft een leerkracht ook de handen vrij om de basisvakken te geven in een andere klas.

Joke Middelbeek, bestuursvoorzitter van Stichting Westelijke Tuinsteden, hoopt zo het lerarentekort op te lossen dat iedere maand nog steeds oploopt. 'Als we op school bijvoorbeeld het thema winter hebben, dan kan iemand anders dan de leerkracht, heel goed schaatsles geven. Daarnaast willen we ook Engels geven of Techniek, omdat niet ieder kind daar vanzelf mee in aanraking komt.'

Voor verschraling van de kwaliteit is Middelbeek niet bang. De leerkracht integreert de professionals uit de wijk in het gehele leerproces en houdt zo zicht op de inhoud van de andere lessen. 'Het kostte wel even tijd om de leerkrachten hierin mee te krijgen', vertelt ze. 'De leerkrachten zijn natuurlijk gewend om alles in eigen hand te hebben binnen de school.'

Quote

'Het mes snijdt aan twee kanten'

joke middelbeek, schoolbestuur de westelijke tuinsteden

Zo snijdt het mes aan twee kanten, zegt Middelbeek. De leraar richt zich op de basis en houdt ook tijd over voor het opleiden van zij-instromers. De kinderen leren hun horizon te verbreden en leren letterlijk ook buiten het schoolgebouw om.

Iets wat Oguz Dulkadir met zijn Weekend Academie al jaren doet. Hij heeft zich dan ook aangesloten bij de scholengroep. 'Vanuit de Weekend Academie streven wij na dat er ook een leven is buiten West en Nieuw-West', vertelt Dulkadir. 'Onze kinderen weten weinig van de stad, het land en de wereld. Dat gaan we proberen dichtbij te brengen. Zo gaan we met de kinderen naar musea, maar niet alleen met de kinderen, ook met de ouders, zodat ook de horizon van de ouders wordt verbreed, en ze net als de kinderen ook meer ambitie en algemene ontwikkeling krijgen.'

Zijn medewerkers, die HBO en universitair zijn opgeleid, gaan op de scholen ook debatten organiseren, en worden er regelmatig professionals uit het werkveld, van groenteboer tot advocaat of architect, uitgenodigd om te vertellen over hun vak en om kinderen te inspireren. Dulkadir: 'Deze kinderen worstelen niet alleen met tekort aan leraren, maar ook met een tekort aan kennis. Ze kunnen door de omstandigheden waarin ze opgroeien niet altijd het maximale uit zichzelf halen.'

Quote

'Deze kinderen worstelen niet alleen met een lerarentekort, maar missen ook kennis die buiten hun wijk ligt'

oguz dulkadir, weekend academie

Naast de OBA, Young Amsterdam en het Van Eesterenmuseum heeft ook Childpress, een kinderpersbureau, zich aangesloten bij de scholen. Elise Sijthoff ziet goede kansen om kinderen hun talenten en de maatschappij te leren kennen. 'Kinderen leren interviews afnemen en hun taal te gebruiken om reportages te maken', legt Sijthoff uit. 'Het is burgerschapsontwikkeling, het is digitale geletterdheid, want ze vinden het fantastisch om met sociale media om te gaan. Ze realiseren zich dat als ze als journalist bezig zijn, dat ze een publiek hebben en dat hun stem gehoord wordt.' 

Middelbeek wil in ieder geval na de zomervakantie starten met het nieuwe onderwijsconcept. De komende weken wordt met de ouders overlegd over de plannen.

De organisaties die meedoen aan het nieuwe onderwijsconcept van de 16 scholen in Nieuw-West zijn:

 • Ru Paré Community
 • ChildPress
 • Weekend Academie
 • Young Amsterdam
 • ZID Theater
 • Oorlog in mijn buurt
 • Stok
 • The Beach
 • Eigenwijks
 • OBA
 • New Metropolis
 • Wonderwel
 • Van Eesterenmuseum
 • Combiwel/Matrix
 • ABC
 • Madscience