Start van hoofdcontent

Panel

nl

Meerderheid AT5-panel: verbied al het vuurwerk dit jaar

11 november 2020, 07.45 uur · Aangepast 30 maart 2021, 11.38 uur · Door Redactie

Een overgrote meerderheid van het AT5-panel steunt het plan voor een volledig vuurwerkverbod komende jaarwisseling. Van de ruim 1600 deelnemers aan het onderzoek zegt 80 procent dit een goed idee te vinden.

Dit jaar zouden in eerste instantie alleen knalvuurwerk en vuurpijlen verboden worden, siervuurwerk zou nog wél verkocht en afgestoken mogen worden. Maar om te voorkomen dat ziekenhuizen tijdens de coronacrisis ook nog overbelast raken door een groot aantal vuurwerkslachtoffers, gaan er steeds meer stemmen op om dit jaar ál het vuurwerk te verbieden.

Quote

'Ja, met de druk op de Eerste Hulp begrijp ik dit wel'

deelnemer at5-panel

Tachtig procent van de deelnemers aan het onderzoek van het AT5-panel is het daarmee eens. 'Ja, als de ziekenhuizen de druk niet meer aankunnen dan is het begrijpelijk', zegt een panellid. 'De zorg heeft het al druk genoeg', vindt een andere deelnemer.

Maar er is ook twijfel of zo'n verbod juist niet het veel gevaarlijkere illegaal vuurwerk in de hand werkt. 'Ik verwacht dat juist meer mensen illegaal vuurwerk gaan afsteken, stiekem, zonder de veiligheid in acht te nemen' , aldus een deelnemer. 'Er gaat juist veel meer illegaal vuurwerk verkocht worden', vreest een ander.

Quote

'Corona wordt gebruikt om bepaalde regels erdoor te duwen'

deelnemer at5-panel

Zeventien procent van de deelnemers vindt een algeheel vuurwerkverbod juist geen goed idee. 'Oneerlijk naar de handelaren toe. Ze hebben al veel vuurwerk ingekocht', vindt één van de deelnemers. Anderen vinden dat corona 'misbruikt' wordt als gelegenheidsargument: 'Dit is gewoon het perfecte moment voor de vuurwerkhaters om te bereiken wat ze al jaren willen, gewoon het verbieden van vuurwerk.' 

Mocht het landelijk vuurwerkverbod toch niet doorgaan, dan vindt 77 procent dat Amsterdam zelf een afsteekverbod zou moeten instellen. Rotterdam heeft dit jaar al zo'n afsteekverbod. In Amsterdam werd dat verbod uitgesteld omdat het volgens burgemeester Halsema niet goed te handhaven zou zijn. De boa's en politieagenten zouden het te druk hebben met de coronamaatregelen, en het handhaven van een afsteekverbod, als er nog wel vuurwerk verkócht mag worden, zou dat nog eens bemoeilijken.  

Kabinetsbesluit

Verwacht wordt dat het kabinet nog deze week uitsluitsel geeft of het vuurwerkverbod er inderdaad komt, en in welke vorm. Er zal dan ook bekend gemaakt worden hoe hoog de compensatie zal zijn voor de vuurwerkhandelaren, die natuurlijk al grote hoeveelheden vuurwerk hadden ingeslagen.

Het wel of niet verbieden van vuurwerk blijft voor verdeeldheid zorgen, blijkt ook weer uit deze enquête. Veertig procent van de ondervraagden vindt dat vuurwerk bij oud en nieuw hoort, 56 procent vindt juist van niet. 'Het is heel slecht voor de mens en de luchtvervuiling, en maar een klein gedeelte van de bevolking in onze buurt 'geniet' ervan, de rest haat die herrie inmiddels', stelt één van de deelnemers. 'Vuurwerk leidt tot veel meer schade en slachtoffers dan verantwoord is voor een feestelijke viering.'

Quote

'Sommige politieke partijen pleiten inmiddels voor een verbod op elke vorm van plezier'

deelnemer at5-panel

Anderen zien het verdwijnen van de vuurwerktraditie juist met lede ogen aan. 'Ik doe niet aan vuurwerk, maar ik vind wel dat we steeds verder gaan in tradities beperken', vindt een deelnemer. 'De gevaren van vuurwerk worden overschat. Een hele grote groep wordt iets ontnomen door een relatief kleine groep slachtoffers', aldus één van vuurwerkliefhebbers in het AT5-panel.

Verantwoording
I
n totaal deden 1638 Amsterdammers mee aan deze enquête. Zo'n 54% daarvan is man en 46% vrouw. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 51 jaar oud. We hebben ook de resultaten van alleen de jonge deelnemers, 18 t/m 35 jaar, geanalyseerd om te kijken of er een verschil te zien is in hun opvattingen ten opzichte van het totale aantal deelnemers. Daaruit blijkt dat er weinig verschil is in de percentages en de resultaten van de jonge groep; de uitslagen variëren slechts enkele procentpunten, vaak net iets in het voordeel van vuurwerk.

📋 Doe mee aan het AT5-panel

Heb jij ook een mening over de stad? Via het AT5-panel kan iedere Amsterdammer meedenken over actuele kwesties. Klik hier om je aan te melden. En hier lees je meer over het AT5-panel. Deze productie is tot stand gekomen met hulp van het SvdJ