Start van hoofdcontent

Partnercontent

nl

Masterclass Luchtkwaliteit: 'Een manier om het tussen de oren van Amsterdammers te krijgen'

31 december 2020, 21.00 uur · Aangepast 19 januari 2021, 09.33 uur
Door Redactie i.s.m. Gemeente Amsterdam en Bouwinvest · Foto: Buisje waarmee de luchtkwaliteit wordt gemeten

Hoewel het, mede door corona, beter lijkt te gaan met de luchtkwaliteit in de stad, zijn we er nog lang niet. En juist omdat je (vervuilde) lucht niet ziet, zouden Amsterdammers zich bewust moeten zijn van het belang van schone lucht. Onder de naam 'Ademruimte in de stad' geeft de gemeente daarom op 20 januari een online masterclass over het onderwerp. 

De masterclass, waarin alle Amsterdammers kunnen meepraten, vindt plaats in interviewvorm en is online te volgen. Tijdens de masterclass wordt dieper ingegaan op luchtverontreiniging en welke gevolgen het heeft voor de gezondheid. Daarnaast wordt uitgelegd hoe Amsterdam de lucht de komende jaren schoner wil maken. Degene die daarover zal vertellen is Harry van Bergen, senior beleidsadviseur van de gemeente op het gebied van luchtkwaliteit en duurzame mobiliteit. 'In het pre-coronatijdperk gaf ik colleges voor de Schone Lucht Wandeling. Daar was enorme belangstelling voor, maar dat kan nu niet meer. Vandaar dat we nu voor deze online vorm hebben gekozen.'

Roetfilter

'We merkten dat luchtkwaliteit niet altijd zichtbaar is voor mensen', licht Van Bergen toe. 'De lucht in Amsterdam is niet overal gezond, maar je ziet het eigenlijk niet. De masterclass is een manier om het tussen de oren van Amsterdammers te krijgen.'

Van Bergen beantwoordt tijdens de masterclass vragen in een studio en luchtkwaliteitexpert Dave de Jonge van de GGD, bekend van het AT5-programma  Schone Lucht, vanuit huis. 'Ik hou me vooral bezig met het beleid, bijvoorbeeld hoe we het Actieplan Schone Lucht richting 2030 gaan uitvoeren. Dave heeft kennis over het meten van de luchtkwaliteit.' De masterclass is interactief, deelnemers kunnen vragen stellen via de chat.

Luchtmeetnethuisje Hemkade
Quote

Wij hebben een goed beeld van de luchtkwaliteit in Amsterdam door de GGD en het RIVM. Daardoor weten we dat de luchtkwaliteit verbetert

harry van bergen - senior beleidsadviseur luchtkwaliteit

Maar hoe zit het nou precies met de luchtkwaliteit in Amsterdam? 'Wij hebben een goed beeld van de luchtkwaliteit in Amsterdam dankzij de GGD en het RIVM. Daardoor weten we dat de luchtkwaliteit verbetert. Het RIVM verwacht dat de metingen over 2020 zullen uitwijzen dat er voor het eerst sinds jaren geen wettelijke overschrijding van de luchtkwaliteitsnorm is.' Van Bergen denkt dat deze verwachting reëel is, gezien 2020 een 'coronajaar' was met minder activiteit en dus minder uitstoot. Daarnaast kunnen we ervan uitgaan dat ook na corona meer thuisgewerkt zal worden, wat een reductie betekent van schadelijke uitstoot. De gemeente zal in de jaren richting 2030 bovendien steeds weer de maatregelen aanpassen, ook om broeikasgassen te verminderen, zoals bijvoorbeeld het aanscherpen van de toegangscriteria van de milieuzone om de 'vieste’ voertuigen te weren.

Nog geen reden tot juichen

Toch is er volgens Van Bergen nog steeds geen reden tot juichen. 'De Europese grenswaarden bieden onvoldoende bescherming voor de gezondheid. De veel strengere grenswaarden van de World Health Organisation doen dat wel. Dat is waar we naartoe moeten. We kunnen dus niet stilzitten.'

Quote

De Europese grenswaarden bieden onvoldoende bescherming voor de gezondheid. De veel strengere grenswaarden van de WHO doen dat wel

HARRY VAN BERGEN - SENIOR BELEIDSADVISEUR LUCHTKWALITEIT

Wil je meer weten over de lucht die je elke dag inademt, wat NO2, PM10 en PM2,5  is én wat we kunnen doen om de lucht zo schoon mogelijk te houden? Ben je benieuwd welke gevolgen luchtverontreiniging heeft op je gezondheid en die van kinderen? De online masterclass 'Ademruimte in de stad' is op  20 januari van  12.00 - 13.00 uur.

 Klik hier voor meer informatie over de masterclass.