Start van hoofdcontent

Stad

nl

Huurkorting voor 'zwaarst getroffen' ondernemers die gemeentelijk vastgoed huren

17 februari 2021, 16.36 uur · Aangepast 17 februari 2021, 17.53 uur · Door Redactie

Ondernemers die gemeentelijk vastgoed huren en in financiële problemen zitten door de coronacrisis, krijgen straks sneller huurkorting. Dat blijkt uit een brief van wethouder Touria Meliani aan de gemeenteraad. Om hoeveel ondernemers het gaat is nog niet duidelijk.

De gemeente verhuurt zo'n 1200 panden en vraagt ondanks de coronacrisis, anders dan sommige commerciële verhuurders, ondernemers nog om huur te betalen. Wel kunnen de ondernemers die huur op een later moment betalen. Ook gold er een 'maatwerkregeling', waardoor huurders die failliet dreigden te gaan geen of minder huur hoefden te betalen.

Tien miljoen euro

Van dat soort maatwerk bleek vorig jaar weinig gebruik te zijn gemaakt. In december vertelde Meliani dat 27 huurders om kwijtschelding hadden gevraagd, maar dat die verzoeken nog geen enkele keer gehonoreerd waren. Dit jaar moet het vaker gaan gebeuren. Het uitgetrokken bedrag voor eventuele kwijtschelding lag op twee miljoen euro, maar wordt maximaal tien miljoen euro.  

Daarnaast mogen alle ondernemers er langer over doen om de niet betaalde huur die de gemeente nog wil ontvangen terug te betalen. Ze hadden daar twee jaar voor, dat wordt zes jaar. 'Als verhuurder kunnen we helaas niet alle klappen van de coronacrisis opvangen, maar met dit voorstel hopen we voor ondernemers de zorgen over de huur in elk geval te verminderen en ze meer perspectief te bieden', laat Meliani weten.

Stand van zaken volgens de gemeente per 1 februari:

- De openstaande huurschuld over 2020 is bijna 9 miljoen euro. Dat is bijna 13 procent van alle huur die de gemeente factureerde (66,4 miljoen euro).
- Meer dan 400 huurders hebben meer dan een maand huurachterstand.
- 31 huurders hebben tot nu toe een aanvraag ingediend voor kwijtschelding van huur.
- Het meest recente betalingsoverzicht van 2021 laat een voorlopige huurachterstand van € 4,0 miljoen zien op een totaal van € 12,1 miljoen dat is gefactureerd (33 procent).

Zwaarst getroffen

Het is nog de vraag of de ondernemers die de gemeentelijke panden huren tevreden zijn met het nieuwe beleid. De wethouder schrijft namelijk dat de 'zwaarst getroffen' ondernemers huurkorting kunnen krijgen, maar het is niet duidelijk wanneer een huurder het 'zwaarst getroffen' is. Verschillende huurders zeiden eind vorig jaar al tegen AT5 dat ze huurkorting willen, ook overwegen horeca-ondernemers juridische stappen te zetten. Ook veel politieke partijen reageerden vorig jaar kritisch.

Het nieuwe beleid met huurkorting wordt volgens de gemeente op dit moment verder uitgewerkt.. In maart moet er meer over bekend worden. Er wordt dan ook gesproken met bedrijven 'om te toetsen of er voldoende aansluiting is bij de behoefte van ondernemers die zwaar door de crisis zijn getroffen.'

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938