Start van hoofdcontent

Diemen

nl

Gevoelige klap voor biomassacentrale Diemen: Raad van State vernietigt vergunning

30 augustus 2023, 10.36 uur · Aangepast 30 augustus 2023, 14.35 uur
Door AT5 · Foto: AT5

De Raad van State heeft de provincie Noord-Holland teruggefloten rond het verlenen van een omgevingsvergunning voor de biomassacentrale van Vattenfall in Diemen. De provincie blijkt bij het verlenen van de vergunning geen onderzoek te hebben laten doen naar de milieugevolgen van de centrale en moet dat met terugwerkende kracht alsnog doen. De eerder afgegeven omgevingsvergunning is vanwege de fout vernietigd. Dat zal hoogstwaarschijnlijk tot vertraging leiden.

AT5

Om de vergunning van de centrale is al langer veel te doen. Tegen de wens van een groep bewoners uit omliggende gemeenten in, verleende de provincie in 2019 een vergunning voor de komst van de centrale. De provincie voerde toen aan dat dat nieuwe biomassacentrale voor minder uitstoot zou zorgen dan het complex met twee aardgasinstallaties (zie bovenstaande foto) die het zou vervangen.

Het is de bedoeling dat de biomassacentrale jaarlijks maximaal 212 kiloton aan houtpellets zal verbranden. De warmte die daarbij vrijkomt, zal gebruikt worden om huishoudens in de gemeenten Amsterdam, Diemen en Almere van warmte te voorzien. Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (MOB) ging in hoger beroep bij de Raad van State, nadat het eerder van de rechter ongelijk kreeg.

Houtpellets wel degelijk afvalstof

De Raad van State boog zich over de vraag of voor de biomassacentrale een milieueffectrapport opgesteld had moeten worden. Milieuregels schrijven zo’n uitgebreid onderzoek naar de milieueffecten voor als in de centrale meer dan 100 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen per dag worden verbrand. Volgens de provincie zijn de houtpellets die Vattenfall wil verbranden geen afvalstof. Maar volgens de Raad van State moeten die houtpellets in dit geval wel degelijk als afvalstof worden beschouwd.

"In deze zaak heeft Vattenfall de provincie te weinig concrete informatie gegeven over de herkomst van de houtresten waarvan de pellets zijn gemaakt en over de intentie van degene die deze houtresten levert aan de producent van de pellets. Zonder die informatie kon de provincie niet uitsluiten dat de houtresten, en daarmee de pellets, als afvalstof moesten worden aangemerkt. Daarom is in dit geval een milieueffectrapport vereist", zo motiveert de hoogste bestuursrechter.

Nieuwe beslissing

Doordat de omgevingsvergunning voor de biomassacentrale is vernietigd, zal de provincie Noord-Holland een nieuwe beslissing moeten nemen over de vergunningaanvraag van Vattenfall. Als de provincie de vergunning opnieuw wil verlenen, zal eerst een milieueffectrapport moeten worden opgesteld. Wanneer en of de biomassacentrale er komt, is onduidelijk.

Reactie provincie Noord-Holland:

De vergunningsaanvraag door Vattenfall ligt door deze uitspraak van de Raad van State weer open. Als Vattenfall op deze plek een biomassacentrale wil gaan bouwen, zal er eerst een milieueffectrapportage (MER) moeten worden opgesteld om bij de aanvraag te voegen. Dat is een zorgvuldig proces, dat geruime tijd in beslag neemt. Het is nu eerst aan Vattenfall om te bepalen hoe verder.