Start van hoofdcontent

Bouw Woon Leef

nl

Geef ons ruimte!

Ruimte om te wonen en te leven is schaars in de stad. Tegelijkertijd is de afgelopen jaren enorm veel veranderd op het gebied van flexibel werken. Dit betekent dat er momenten zijn waar hele kantoorverdiepingen, soms zelfs hele panden, leegstaan. Hoe kunnen we die ruimte gebruiken om zo de krapte op de woningmarkt aan te pakken?