Start van hoofdcontent

Bouw Woon Leef

nl

Straat op Ooghoogte

Er is een woningnood en daarom wordt steeds meer bijgebouwd in de stad. Maar hoe houdt je zo'n verdichte en compacte stad fijn om in te leven? De plint, oftewel de begane grond, speelt daar een belangrijke rol in.

 In deze nieuwe Bouw Woon Leef onderzoeken we wat precies een goede plint maakt.