Stad

Bewoners en bedrijven ingelicht over mogelijk nieuwe vuilopslagplaats in Westpoort

13 augustus 2019, 17.05 uur · Aangepast 13 augustus 2019, 17.37 uur · Foto: AT5 / Luuk Koenen

Whatsapp

De gemeente is het gronddepot aan Heining 50 in Westpoort geschikt aan het maken voor de opslag van bedrijfsafval dat door de crisis bij het Afval Energie Bedrijf (AEB) niet meer verwerkt kan worden. Bewoners en bedrijven rondom het depot in Westpoort hebben daarover een brief ontvangen.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft een ontheffing gegeven voor de tijdelijke opslag van bedrijfsafval op het depot TOP/Noodstort, waar bedrijven normaal gesproken grond kunnen ophalen of storten.

Verpakken in luchtdichte balen
Het is nog niet zeker of het terrein ook echt gebruikt gaat worden. Maar met de voorbereidende werkzaamheden om dat mogelijk te maken wordt deze week wel begonnen. Op het terrein worden machines geplaatst die afval kunnen versnipperen en verpakken in balen. Op die manier moeten er per dag ongeveer 50 vrachtwagenladingen aan afval verwerkt en opgeslagen kunnen worden.

Lees ook: Noodoplossing ophalen grofvuil kost gemeente mogelijk tonnen extra

Als er afval wordt opgeslagen in het depot dan gaat dat om restafval van bedrijven. De luchtdichte balken waarin het versnipperde afval verpakt wordt, moet geuroverlast voor de omgeving tegengaan. Mogelijk zorgt de aanvoer van afval wel voor meer verkeersdrukte in het gebied.

Drie alternatieve stortlocaties
Door de problemen bij het AEB zijn vier van de zes verbrandingsovens stilgelegd. Bedrijfsafval wordt nog maar zeer beperkt verbrand. Al eerder werd bekend dat Amsterdams bedrijfsafval voorlopig gestort wordt op drie alternatieve locaties: in Nauerna, bij een stortplaats in de buurt van Medemblik en bij een stort in de omgeving van Lelystad.

Ook de opslag en verwerking van slib uit waterzuiveringsinstallaties is een probleem geworden. Normaal wordt dat afval ook verbrand bij het AEB. Het Waterschap Amstel Gooi en Vecht, dat verantwoordelijk is voor die zuiveringsinstallaties is druk bezig met alternatieve stortlocaties.

Lees ook: Oppositie overweegt raad terug te roepen van zomerreces vanwege AEB-crisis

Waneer de problemen bij het AEB verholpen zijn is nog niet bekend. Eerder liet de gemeente wel al weten vele extra miljoenen in het bedrijf te moeten steken om een direct faillissement af te wenden.

Meer verhalen over de problemen rond het Afval Energie Bedrijf vind je terug op onze dossierpagina.

Whatsapp