Start van hoofdcontent

Politiek

NL
V

AEB-directie waarschuwt voor faillissement bij uitblijven van privatisering

16 september 2019, 21.32 uur · Aangepast 17 september 2019, 14.02 uur · Foto: AT5 / Luuk Koenen

Als het Afval Energie Bedrijf (AEB) niet wordt geprivatiseerd, dreigt er een direct faillissement voor het bedrijf. Dat schrijft de directie van het AEB in een brandbrief aan het stadsbestuur.

In de brief die in handen is van het FD schrijven twee directieleden van de afvalverwerker dat het bedrijf afstevent op een tekort van 74 miljoen euro. Daar zou zelfs al voor het einde van oktober sprake van zijn. De financiële crisis kan nog wel worden afgewend. Maar daarvoor zou de gemeente alsnog in zee moeten gaan met het commerciële recyclebedrijf Beelen, dat direct bereid is om een grote som geld in het AEB te pompen. Maar dan wel alleen als er exclusief met het bedrijf onderhandeld wordt.

Dat aanbod wees het stadsbestuur eerder af, waarop wethouder Udo Kock opstapte. Kock was groot voorstander van de deal waarin het AEB geprivatiseerd zou worden. 

Buitengewoon ontgoocheld
De voorkeur van het college gaat echter uit naar een overname door HVC. De afvalverwerker is - net als het AEB - in publieke handen. Vorige week leidde dit voornemen al tot politieke onrust. Kock noemde de mogelijke overname door HVC 'risicovol en onnodig kostbaar'.

Lees ook: Groene ambities of zo min mogelijk financieel risico: hoe een afvalcrisis leidt tot vertrek van een wethouder

Uit de brief van de AEB-directie blijkt Kock niet de enige te zijn die er zo over denkt. Directeur Paul Dirix en bestuurslid Koos de Vink zeggen zelfs 'buitengewoon ontgoocheld' te zijn over het besluit van het college. 'Gaarne vernemen wij zo spoedig mogelijk hoe u dit ten behoeve van de bij u volledig in eigendom zijnde onderneming tijdig gaat repareren.'

Lees ook: Wethouder Van Doorninck over AEB: 'Er ligt geen plan van een private partij'

Nu het geld van Beelen niet lijkt te gaan komen haken ook de banken af, staat er in de brief. 'Als direct gevolg heeft het bankconsortium de stelling ingenomen dat op basis van deze nieuwe informatie niet langer toestemming kan worden gegeven aan de realisatie van enig beoogde desinvestering. (...) Daardoor is de door AEB begoogde liquiditeitsverbetering ter omvang van 63 miljoen euro terstond geblokkeerd'

Weinig vertrouwen
Volgens de directie moet de stad straks zelf de knip trekken, als het plan-Beelen definitief wordt afgeschoten. De afvalverwerker staat nog wel open voor gesprekken met HVC, maar heeft weinig vertrouwen in een goede afloop. Zo wijst het AEB op 'de gecompliceerde structuur van circa 44 aandeelhoudende gemeenten en een aanzienlijk aantal commerciële deelnemingen' bij HVC. 'Nadrukkelijk zullen aldaar ook financiële parameters en andere afwegingen een rol gaan spelen.'

Bovendien wil HVC in de toekomst steeds minder afval verbranden. De AEB-directie kan dat niet verenigen met de Amsterdamse plannen om de hoofdstad 'gasloos' te maken. Want de afvalovens van AEB spelen een cruciale rol bij de opwekking van warmte voor duizenden gasloze woningen. Ook de toekomst van een biomassacentrale zou uiterst onzeker zijn.

Lees ook: 35.000 ton extra CO2-vervuiling door diesel-units AEB: wat betekent dat?

Beelen geeft niet op
De directie van Beelen geeft in elk geval nog niet op. Woensdag presenteert het bedrijf alsnog het reddingsplan aan de gemeenteraad, op verzoek van de oppositie. Volgens bronnen wil Beelen de raadsleden ervan overtuigen dat het plan 'uitstekend past bij de duurzame ambities van het stadsbestuur'.