Start van hoofdcontent

Stad

nl

Coronabesmetting op school: bekendmaken of niet?

24 juni 2020, 07.00 uur · Aangepast 24 juni 2020, 14.12 uur · Door Redactie

Landelijk gezien bestaan er zorgen over het aantal coronabesmettingen op scholen. Volgens critici wordt dat te weinig inzichtelijk gemaakt. Hoe zit dat in Amsterdam? Het blijkt dat ook hier een duidelijk overzicht ontbreekt. 

Pixabay

De basisscholen zijn sinds maandag 8 juni weer volledig geopend. Kinderen kunnen daardoor elke les met hun klasgenootjes volgen, ook geeft de maatregel wat meer lucht aan thuiswerkende ouders.

Tweede golf

Maar met de versoepeling van maatregelen komt, naast blijdschap, ook de angst voor een tweede golf. Toch zal het op basisscholen qua besmettingen niet zo'n vaart lopen, is de gedachte.

Kinderen onder de twaalf jaar 'kunnen wel besmet raken, maar hebben weinig verschijnselen en dragen nauwelijks bij aan verspreiding', meldt het RIVM.

Monitoren

Wel is er afgesproken om het aantal besmettingen op scholen precies bij te houden. Zodat de situatie in elk geval in de gaten gehouden kan worden. Maar daar is eigenlijk te weinig zicht op, zo laat een rondgang van het AD zien.

De GGD, het RIVM en het ministerie blijken niet te weten op hoeveel basisscholen er besmettingen zijn. Een conclusie die tot veel verontwaardiging leidde in de Tweede Kamer. Er wordt daarom meer duidelijkheid geëist.

Ook onderwijsbonden maken zich zorgen. 'Er is nadrukkelijk gecommuniceerd dat het aantal besmetting goed gemonitord zou worden. Juist zodat de scholen open konden', reageert een woordvoerder van AOb. 

Amsterdamse scholen

Maar hoe zit dat dan precies in Amsterdam? We weten dat er op meerdere scholen iemand besmet is geraakt met het coronavirus, dat kwam ook terug in het nieuws. Toch ontbreekt een duidelijk overzicht. 

De lokale GGD laat dan ook weten niet precies te willen vermelden om welke scholen het gaat. 'In de regio Amsterdam-Amstelland is een aantal bewezen gevallen bekend van corona op scholen. In het kader van de privacy kunnen we niet ingaan op details', luidt de reactie.

'Bij de GGD is bekend op welke scholen corona is geconstateerd'

Een woordvoerder van wethouder Moorman (Onderwijs) laat weten dat 'de Amsterdamse scholen samen met de GGD een protocol hebben opgesteld'. 'Daarbij is onder meer afgesproken dat zodra er corona is vastgesteld bij een leerling of medewerker, de school en ouders hierover geïnformeerd worden.'

'Het snel waarschuwen van contacten is het belangrijkste doel van de melding waardoor verdere verspreiding kan worden tegengegaan', vervolgt hij. 'Bij de GGD is dus ook bekend op welke scholen corona is geconstateerd.'

Ook de woordvoerder benadrukt daarbij dat de namen van scholen niet genoemd worden, in verband met privacy.

'Gerustellende boodschap'

Vanuit AOb is daar wel begrip voor. 'Ik kan me het privacy argument wel voorstellen', aldus de woordvoerder. 'Als GGD Amsterdam verder wel precies heeft bijgehouden om welke scholen het gaat, is dat een geruststellende boodschap.'

Wel zou het 'exacte aantal scholen' vermeld kunnen worden, stelt de woordvoerder, om toch een beeld te geven van de situatie.

'Het blijft niet altijd stil'

Toch is het van een aantal scholen bekend dat daar iemand besmet is geraakt met het coronavirus. 'Er wordt een grote groep leerkrachten, leerlingen en ouders ingelicht. Dan blijft het niet altijd stil', denkt de woordvoerder van AOb. 

Middelbare school

Ook kiezen sommige scholen er juist voor om open te zijn over de situatie. Opvallend is dat twee middelbare scholen in Amsterdam juist wél zelf hebben bekendgemaakt dat daar iemand het coronavirus heeft opgelopen. 

Transparant

Het gaat onder meer om het VierTaal College, waar voortgezet speciaal onderwijs wordt gegeven. Daar kwam een melding binnen dat een leerling besmet zou zijn met het virus. Later kwam er nog een tweede melding bij.

Quote

'Leerlingen, ouders en personeelsleden zijn bezorgd. Door transparant te zijn, hopen we de angst te verminderen'

regiodirecteur Chris tetteroo

 In overleg met de GGD is er vervolgens een strategie bepaald, vertelt regiodirecteur Chris Tetteroo. Toch zijn 'leerlingen, ouders en personeelsleden bezorgd', merkt hij. 'Door transparant te zijn hopen we de angst te verminderen', vertelt Tetteroo. 'We nemen de angstsignalen zeer serieus en gaan dan het gesprek aan.'

Quote

'We willen open zijn, juist zodat we de zorgen weg kunnen nemen'

maryse knook, directeur osb

Ook de Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB), waar deze maand een leerkracht besmet bleek te zijn, kiest ervoor om open te zijn. 'Juist zodat we de zorgen weg kunnen nemen', vertelt directeur Maryse Knook.

'Besmettingsgevaar is nihil'

Knook neemt ons daarom mee in het proces. 'De besmetting heeft niet op school plaatsgevonden, dat is cruciaal', legt ze uit. 'De leerkracht is in haar eigen huishouden besmet geraakt en heeft vervolgens heel adequaat gehandeld. Daarom is het besmettingsgevaar nihil.'

Open gebleven

De docent is nog wel twee dagen op school geweest. Maar uit het bron- en contactonderzoek van de GGD bleek dat zij geen nauw contact had gehad met anderen. Alleen een leerling die nog bijles van haar had gehad, moest een tijdje thuis onderwijs volgen. 

De directeur heeft ondertussen intensief contact gehouden met het RIVM en de GGD over het protocol. 'Zij zeiden dat we ons goed aan de richtlijnen hebben gehouden, daarom zijn we ook open gebleven.'

Ouders bezorgder dan leerling

Wel begrijpt ze dat sommige mensen zich misschien zorgen maken over de situatie. 'Dat is een gezonde reactie, dat je toch even nagaat of je bij haar in de buurt bent geweest. Maar er is goed afstand gehouden.'

Opvallend is dat de ouders eigenlijk bezorgder zijn dan de leerlingen zelf. Daarom worden zij op de hoogte gehouden via de mail en de telefoon. 'Als zij het echt heel eng vinden, dan kan een kind eventueel thuis blijven en de lesstof online volgen', aldus Knook. 'Maar daar is eigenlijk nauwelijks sprake van.'

Quote

'Iedere besmetting heeft onze aandacht, maar de situatie baart ons geen zorgen'

Woordvoerder ggd

Beide scholen die besproken worden, kregen deze maand een melding binnen. Dat gebeurde kort nadat de middelbare scholen op 2 juni weer opengingen en nadat er verschillende maatregelen versoepeld werden. Geeft dat een reden tot zorg? 

Volgens de GGD is dat niet het geval. 'De incidentele besmettingen hebben vooralsnog niet tot verdere verspreiding van het virus geleid. Iedere besmetting heeft onze aandacht, maar de situatie baart ons geen zorgen.'

Maatregelen

Wel worden de scholen aangeraden om maatregelen te nemen, mocht er een coronabesmetting geconstateerd worden. 'We adviseren scholen om op zo'n moment direct contact op te nemen met de regionale GGD', stelt de PO-raad. 'Zij brengen scholen op de hoogte van de vigerende protocollen en richtlijnen die zijn opgesteld.'

Bron- en contactonderzoek

De GGD start vervolgens een bron- en contactonderzoek. 'De mensen met wie de persoon in contact is geweest worden benaderd en gevraagd om hun gezondheid de komende twee weken goed in de gaten te houden', vertelt de woordvoerder. 

Quote

'Het advies is om altijd de school open te houden, maar scholen maken daarin ook hun eigen afwegingen'

woordvoerder ggd

Tot radicale maatregelen, zoals de sluiting van een school, wordt meestal niet overgegaan. 'Het advies van de GGD is om altijd te school open te houden, ook al is er sprake van een bewezen coronapatiënt', verklaart de woordvoerder. 'Scholen maken daarin echter hun eigen afwegingen.'

Zo ging The British School of Amsterdam op eigen initiatief dicht, nadat een ouder besmet bleek te zijn. De GGD vond dat daarentegen niet nodig

Uitzondering

Een uitzondering is de School of Understanding in Amstelveen. Deze school sloot enkele dagen de deuren, wat in samenspraak met de GGD gebeurde.

De reden daarvoor was dat de besmette leerkracht nog nauw contact had gehad met collega's. Zij moesten daarom in quarantaine, waardoor het eigenlijk onmogelijk werd om de school nog open te houden.

Al snel bleken de andere leerkrachten niet besmet te zijn, waardoor de kinderen gewoon weer naar school konden gaan.