Start van hoofdcontent

Stad

nl

Aantal zoekgebieden windmolens teruggebracht, IJburg lijkt van de baan

11 maart 2021, 12.00 uur · Aangepast 11 maart 2021, 12.13 uur · Door Redactie

Na een jaar vol tumult over de komst van zeer grote en hoge windturbines in Amsterdam, heeft het gemeentebestuur vandaag besloten het aantal zoekgebieden te verkleinen. Hierdoor is de kans dat er bij Amstelscheg, Gaasperplas, Zeeburgereiland en de baai voor IJburg windmolens komen een stuk kleiner geworden. Voor de andere zoekgebieden is de kans nu juist groter geworden dat er megawindmolens komen. De gemeenteraad neemt naar verwachting in mei een definitief besluit. 

De ambitie van het gemeentebestuur is niet veranderd. Om te kunnen voldoen aan de klimaateisen,staan er nog steeds ongeveer zeventien windmolens gepland binnen de stadsgrenzen Amsterdam. Begin 2020 liet de verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck al weten dat er voor de helft van de windmolens plek is in het Westelijk havengebied. Voor de andere acht of negen windmolens wordt nog steeds plek gezocht.

Groene gebieden

De gemeente heeft het aantal zoekgebieden nu dus verkleind, maar ook  prioritering aangebracht in de zoekgebieden. "Alleen als het niet lukt om in de groene gebieden de 50 megawatt op te wekken, komen eerst de ‘gele’ en dan ‘rode’ gebieden alsnog in beeld."

Quote

"Ik kan niet beloven dat niemand iets van de windmolens gaat merken"

Marieke van Doorninck, Wethouder Duurzaamheid

De groene gebieden zijn het Havengebied, Noorder-IJplas/Cornelis Douwesterrein, ring A10 Noord, IJmeer bij Strandeiland/Buiteneiland IJburg, Sciencepark, Diemerscheg, de Waternet locatie bij Weesperkarspel en knooppunt Holendrecht. Daar wil de gemeente concrete plannen voor gaan maken.

Veel kritiek

Het verzet tegen de windmolens is groot. In IJburg werd geprotesteerd en werd een petitie 6.000 keer ondertekend. Tijdens een inspraakavond over de komst van windmolens in Amsterdam in januari gaven 160 mensen zich op om iets te zeggen. Bewoners maken zich vooral zorgen om gezondheidsproblemen. De geluidshinder door windmolens zou volgens bewoners slaapstoornissen veroorzaken, en zelfs hoofdpijn en misselijkheid.

Van Doorninck stelt in haar brief dat ze rekening houdt met deze zorgen. "De zorgen die bewoners in de omgeving van de zoekgebieden hebben over geluid, zicht, gezondheid, en de effecten op de natuur heb ik heel goed gehoord. Ik kan niet beloven dat niemand iets van de windmolens gaat merken. Maar ik beloof er alles aan te doen om, gegeven de ambitie, de effecten zo beperkt mogelijk te houden.”

Participatieproces

Ook het participatieproces van de gemeente zou ondoorzichtig zijn, lieten bewoners tijdens de inspraakavond weten. De uitkomst zou al vast staan, en komen de windmolens er hoe dan ook. In haar brief stelt Van Doorninck dat ze een lokaal participatieproces gaat starten waardoor bewoners kunnen meebepalen over de voorkeurslocaties voor windmolens in de zoekgebieden. Vervolgens wil de gemeente kijken 'hoe bewoners kunnen meeprofiteren van de opgewekte energie'.

"De gemeente verleent alleen planologische medewerking aan het plaatsen van windmolens als de initiatiefnemers toezien op minstens 50% lokaal eigendom". Bewoners moeten dan eerst lid worden van een windcoöperatie.

Afstand

Wat niet wordt genoemd in de brief is de afstand van de windmolens tot de huizen. Veel bewoners willen dat de gemeente de 600 meter afstandsregel van de provincie volgt. De gemeente volgt hierin juist het rijk dat 350 meter afstand hanteert.

Windmolens in Amsterdam

Begin 2020 heeft de gemeenteraad zeven zoekgebieden aangewezen waar windmolens geplaatst zouden kunnen worden. Het gaat in totaal om zeventien windmolens. De helft daarvan kan waarschijnlijk in het Westelijk Havengebied komen te staan. Maar voor acht of negen windmolens wordt nog een locatie gezocht. 

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938