Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Felle discussie over windmolenplannen: "Niet onaannemelijk dat de dijken straks doorbreken"

26 mei 2021, 23.35 uur · Aangepast 27 mei 2021, 09.30 uur · Door Redactie

Raadsleden debatteerden vanmiddag en vanavond in de Stopera opnieuw over de zogenoemde zoekgebieden voor windmolens. Coalitiepartij D66 haalde uit naar de oppositiepartijen, die vermoedelijk morgen bijna allemaal tegen de plannen gaan stemmen. 

Reinier van Dantzig, fractievoorzitter D66

Fractievoorzitter Reinier van Dantzig begon tijdens de Algemene Beschouwingen vanmiddag al over de plannen voor windmolens, die hij steunt. "Ik reken nog een beetje op BIJ1, maar ook partijen die de architect waren van deze RES (Regionale Energiestrategie, red.), durven niet eens deze zoektocht aan", zei de D66-er. 

Het plan waar morgen over gestemd wordt gaat over verder onderzoek naar de verschillende gebieden waar de windmolens kunnen komen en om de intentie om er in totaal zeventien te plaatsen. Tijdens verschillende inspreekavonden met bewoners van die gebieden bleek de weerstand groot

Minimale opbrengst

De zorgen werden in de Stopera vandaag ook benoemd. CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma sprak van "maximale hinder met minimale opbrengst". JA21-raadslid Kevin Kreuger vond het gaan om "pure symboolpolitiek" en "groene egotripperij" van wethouder Marieke van Doorninck "en uiteraard haar SDE-subsidie slurpende vriendjes." Wil van Soest van de Partij van de Ouderen zei net als Kreuger dat er financiële belangen speelden bij voorstanders.

Tiers Bakker, raadslid van coalitiepartij SP, vond dat de plannen voor "enorme polarisatie" zorgen in de stad. "Dan vindt de SP het nogal wat dat je zo'n ambitie uitspreekt." Hij verwees naar de besluitvorming over theater De Meervaart, waarbij het voornemen voor een nieuw theater in de Sloterplas werd uitgesproken voordat de gesprekken met de buurt van start gingen. "Een bijzondere vorm die nogal tot polarisatie leidt", vond Bakker.

Quote

"Het is een bijzondere vorm die nogal tot polarisatie leidt"

tiers bakker, sp

Hij sloot niet uit dat hij morgen de plannen wel zou steunen, als hij goede antwoorden op zijn vragen over bijvoorbeeld het waarborgen van de volksgezondheid zou krijgen van de wethouder. Oppositiepartij BIJ1 leek al duidelijk voor te gaan stemmen, volgens fractievoorzitter Jazie Veldhuyzen moet Amsterdam doen wat het kan doen. 

Dat zei Van Dantzig in de middag ook. "Als de dijken doorbreken, die kans is echt niet onaannemelijk, dan zitten we allemaal in een rubberboot in Amsterdam. En dan wil ik zeggen dat we er alles aan gedaan hebben." Hij was daarom niet te spreken over de mening van de VVD, die alleen windmolens in de haven wil. "De VVD pretendeert een bestuurspartij te zijn, maar loopt weg voor de verantwoordelijkheid." De D66-fractievoorzitter zei dat klimaat voor zijn partij tijdens de formatiegesprekken op "plek 1 tot en met 66" staat.

Volgens GroenLinks-raadslid Jasper Groen was het "zwaaien van alternatieven door de oppositie", zoals het plaatsen windmolens op zee en het inzetten op meer zonne-energie, een afleiding die het draagvlak ondermijnde. Hij stelde dat er honderden steunbetuigingen waren binnengekomen voor windmolenplannen. Ook zei hij dat de geluidsnormen voor de windmolens strenger zijn dan voor verkeer, vliegtuigen en industrie.

D66-raadslid Dehlia Timman, die 's avonds voor de partij het woord voerde over de windmolens, had vanwege de zorgen eerder al gevraagd om onderzoek naar de gezondheidsrisico's in de zoekgebieden. Ze vroeg Van Doorninck vanavond om te zorgen dat de commissie die daarnaar keek echt onafhankelijk was. "Dus niet alleen de GGD."

Quote

"Het zwaaien van alternatieven door de oppositie is een afleiding die het draagvlak ondermijnt"

jasper groen, groenlinks

Wethouder Van Doorninck zei dat er, als het voorstel morgen aangenomen wordt, een reflectiefase volgt, waarbij de "extreme discussie" van afgelopen tijd in dialoog moet veranderen. Ze dacht namelijk dat niet alle Amsterdammers zich gehoord hebben gevoeld. "Ik vond het participatieproces zorgvuldig, maar het kan nog beter. En dat gaan we doen."

Van Doorninck vond het vanwege het klimaat noodzakelijk om snel te handelen, maar: "We gaan niet onaanvaardbare risico's nemen voor de volksgezondheid van Amsterdammers en niet voor de natuur, beide verantwoordelijkheden voel ik en voelt het college heel sterk." 

De windmolenplannen zullen de komende maanden nog vaak ter sprake komen. Eerder liet Van Doorninck al weten dat zoekgebieden nog kunnen afvallen als er bijvoorbeeld gevolgen voor de gezondheid van buurtbewoners zijn. 

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938