Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Meer ruimte voor feestjes horeca en onderzoek naar maximumsnelheid op fietspad

25 mei 2022, 10.00 uur · Aangepast 25 mei 2022, 18.16 uur · Door Stefan Bunschoten

Het nieuwe stadsbestuur (PvdA, GroenLinks, D66) heeft vanochtend haar nieuwe plannen gepresenteerd. Bekijk hier een aantal opvallende delen van het coalitieakkoord:

Horeca en evenementen

 • Meer ruimte voor horeca om 'af en toe een bandje of een dj te laten optreden'. Het gaat dan bijvoorbeeld om Koningsdag of de Pride. De vergunningsbeperking tot alleen live muziek vervalt.
 • De uitbreiding van de terrassen, die tijdens de coronacrisis toegestaan werd, blijft als het geen overlast oplevert. Het moet zorgen voor levendige buurten en openbare ruimten. 
 • Voor kleinschalige evenementen worden de leges geschrapt en wordt de vergunningplicht omgezet in een meldplicht. Er moet zo meer ruimte komen voor kunst en cultuur.

Verkeer en parkeren

 • In het centrum moet 24 uur per dag betaald worden om te parkeren. Deze maatregel wordt volgens de coalitie genomen om het slapen in de auto, iets dat sommige buitenlandse toeristen doen om niet voor een hotelovernachting te hoeven betalen, te ontmoedigen. 
 • Parkeren in de binnenstad wordt in de toekomst mogelijk alleen toegestaan voor bewoners en ondernemers die een parkeervergunning voor dat gebied hebben. Volgens de gemeente wordt zo'n maatregel onderzocht met de bedoeling om kades en bruggen te ontlasten.
 • De plannen om de stad autoluw te maken worden doorgezet. Zo moet een gracht, mogelijk wordt daar de Herengracht mee bedoeld, volledig parkeervrij en vergroend worden.
 • Betaald parkeren wordt op meerdere plekken duurder en uitgebreid.
  • Meer betaald parkeren in Nieuw-West en Zuidoost
  • Tijden waarop betaald moet worden uitgebreid
  • Ook op zaterdag betalen voor parkeren in Buitenveldert
  • Kosten van aantal parkeervergunningen omhoog
 • De gemeente onderzoekt 'de mogelijkheid tot een maximumsnelheid op fietspaden'. Het is iets waar de fietsersbond eerder voor pleitte. 
AT5/Martin Damen

Drugsbeleid

 • De visie van de gemeente op drugsgebruik is: "Amsterdam ziet drugsgebruikers niet als criminelen, maar we maken mensen bewust van de mogelijke consequenties van gebruik."
 • De gemeente is voorstander van een proef met gereguleerd aanbod van XTC. Volgens de nieuwe coalitie kan met regulering van MDMA 'het grote aantal gezondheidsrisico’s en veiligheidsrisico’s in Amsterdam worden ingeperkt'. 
 • Het voornemen van de nieuwe coalitie is om 'straathandel actief te frustreren'. Het tekort aan agenten en handhavers werkt daarbij wel als een belemmering.
 • De verschillende initiatieven om jongeren uit de drugscriminaliteit te halen, blijven bestaan. Het gaat dan om 'het bieden van een uitweg uit misdaad, de aanpak van criminele doorgroeiers en straatdealers, de Top 600 en 400, de inzet van Credible Messengers'.

Kades en onderhoud:

 • De gemeente zegt te blijven investeren in het herstel van kades en bruggen. "Maar door de beperkte financiële ruimte zullen we vaker kostenbesparende maatregelen moeten nemen."
 • Het gaat dan bijvoorbeeld om:
  • Het slaan van damwanden
  • 'Vernieuwen' van bomen
  • Het afsluiten van bruggen en vaarroutes.
 • Vanaf 2026 gaat er 20 miljoen euro van het Stedelijk Mobiliteitsfonds naar het programma Stadsbehoud. Bepaalde projecten zullen moeten worden uitgesteld, stopgezet of aangepast. 

Woningen en erfpacht 

 • Het streven blijft om 7500 woningen te bouwen waarvan 40 procent sociaal, 40 procent middensegment en 20 procent vrije sector. Het is volgens de coalitiepartijen wel een 'enorme uitdaging'. 
 • De ruimte moet optimaal benut worden, bijvoorbeeld door de hoogte in te gaan bij OV-knooppunten en te bouwen op het water waar dat kan. 
 • Singles, jongeren en studenten zullen vaker voorzieningen moeten delen. Gezinnen moeten voldoende ruimte krijgen. 
 • De overstapkorting voor erfpachters blijft met terugwerkende kracht,staan op 35 procent, in plaats van dat die terugvalt naar 25 procent.
AT5 / Luuk Koenen

Dagjesmensen en toerisme

 • De gemeente onderzoekt of mensen met een tweede huis in Amsterdam belasting kunnen betalen. Volgens de coalitiepartijen is het 'logisch' dat zij 'een financiële bijdrage leveren in ruil voor de geboden voorzieningen in de stad'.
 • De eerste boete voor illegale vakantieverhuur wordt minder hoog. Verhuurders kregen vorig jaar 8700 euro boete toen ze vergaten de verhuur van hun woning aan te geven bij de gemeente

Natuur en dieren

 • De coalitie wil meer groen op het water. Daarnaast worden de mogelijkheden voor een drijvend park onderzocht.
 • Er komt een zogenoemde Agenda Dieren waarbij er aandacht is voor dierenwelzijn en de leefgebieden van alle dieren in de stad.

Gemeente en politiek

 • De gemeente wil de eigen investeringen aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Er wordt begonnen met alle geplande investeringen in parkeergarages. Ook wordt gekeken of parkeergarages beter door de markt kunnen worden geëxploiteerd.
 • Raadsleden krijgen meer geld voor ondersteuning. Het is iets waar bijna alle partijen zelf om vroegen vorig jaar. 
 • Gemeentelijke communicatie moet ook beschikbaar komen voor mensen met een beperking en/of laaggeletterde mensen. "Communicatie moet ook toegankelijk zijn in meerdere talen."

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938