Start van hoofdcontent

Amstelveen

nl

Toch nieuwe studentenwoningen bij Uilenstede onder vliegroute van Schiphol

16 januari 2024, 20.52 uur · Aangepast 17 januari 2024, 08.14 uur · Door AT5

Naast studentencampus Uilenstede mogen onder de vliegroute van Schiphol alsnog honderden studentenwoningen worden gebouwd. Om dit mogelijk te maken worden de geluids- en veiligheidsregels van Schiphol aangepast.

Doron Sajet

Dat laten demissionair ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) en Mark Harbers (Luchtvaart) weten aan de Tweede Kamer. Het gaat in eerste instantie om 438 studentenwoningen, een stuk minder dan de ruim 4000 die eerder beoogd waren in de Amstelveense wijk Kronenburg. Die mochten niet worden gebouwd vanwege vliegtuigherrie.

Het Rijk wil het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) wijzigen, zodat het clusteren van meer dan 25 woningen voor een bouwplan in de wijk mogelijk wordt. Voordat er in het gebied meer woningen kunnen worden gebouwd, worden eerst de mogelijke effecten van geluidshinder op studenten gemonitord.

De gemeente Amstelveen is verheugd dat er nu toch een doorbraak is. "Na jaren van discussie heeft het Rijk een stap gezet waar we op kunnen voortbouwen. We gaan aan de slag met een bouwplan voor een eerste deel van het gebied", aldus wethouder Floor Godon (Ruimtelijke Ordening). Wel ziet ze een uitdaging 'om een bouwplan te maken dat ruimtelijk goed past, haalbaar is en ook perspectief biedt voor verdere herontwikkeling van het gebied van 25 hectare.'

Langdurig proces

Amstelveen kwam in 2017 al met de plannen voor de bouw van de nieuwe studentencomplexen vlakbij het complex Uilenstede. Maar omdat de locatie precies onder de aanvliegroute van de Buitenveldertbaan van Schiphol ligt, mogen er vanwege de vliegherrie geen nieuwe woningen gebouwd worden. Dus zei het ministerie van Infrastructuur dat het braakliggende stuk grond zo moest blijven.

De gemeente Amstelveen ging in beroep, maar in 2022 besloot ook de Raad van State dat de woningen niet mochten komen. Amstelveen mocht alleen bouwen met toestemming van het ministerie. De Tweede Kamer riep demissionair minister Harbers vervolgens op om de woningbouw in het gebied te onderzoeken. Het kabinet zette uiteindelijk een streep door de plannen en concludeerde dat er in de regio genoeg plek was om de woningen te bouwen. 

Krakers

Halverwege mei vorig jaar werd het braakliggende stuk grond gekraakt door woningzoekende jongeren. Met zelfgebouwde hutjes, tenten en campers vonden zij onderdak op de locatie. De bewoners wilden een eigen creatieve woon- en vrijplaats maken. De grondeigenaren lieten daarop weten begrip te tonen voor de situatie van de studenten. Volgens hen is de kamernood in Amstelveen hoog en deden ze met die reden geen aangifte.