Start van hoofdcontent

Politiek

nl

'Plan b-document' nieuwe Meervaart niet meegenomen bij Wob-besluit: pittig debat op komst

24 maart 2021, 07.32 uur · Aangepast 24 maart 2021, 13.23 uur · Door Nicolai Brannan

Een belangrijk document rondom het participatietraject voor de nieuwe Meervaart is niet meegenomen in het Wob-besluit door de gemeente. Het gaat om een plan van aanpak over het geheimzinnige 'plan b'. De informatie uit dit document mocht niet gaan "rondzingen", zo staat in mailverkeer dat wel openbaar werd gemaakt: "Bedacht me wel hierbij dat we plan b wel heel erg dicht bij ons moeten houden. En goed nadenken met wie we dit wel/niet delen." Vanmiddag vindt er een ingelast debat plaats in de commissie over de ontwikkelingen.

Het participatietraject voor de nieuwe Meervaart werd deze zomer vormgegeven. Al eerder bleek uit onderzoek van AT5 dat de locatie bouwen in de Sloterplas voor de wethouders Touria Meliani (Cultuur) en Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling) eigenlijk al vaststond en dat er alleen nog mocht worden meegepraat over de invulling van het gebouw. 

Nieuw Wob-besluit

Nu blijkt ook dat een Wob-verzoek over het participatietraject is onvolledig afgehandeld. De gemeente zegt hierover contact te zullen opnemen met de indiener. ''Het document ‘Communicatie en participatie CNW PvA plan b 22 augustus 2020.pptx' had wel op de inventarislijst terecht moeten komen. Een aanvullend Wob-besluit is een optie zodat het document alsnog op de inventarislijst komt.''

Vorige week al zei de woordvoerder van de verantwoordelijk wethouder dat het hebben van een plan b gebruikelijk is binnen de gemeentelijke organisatie.

''Plan b ging over de insteek van het participatietraject met de vraag of er na de enquête van 12 november 2020 en andere draagvlak-indicatoren, meerdere locaties in de discussie zouden worden meegenomen naast de voorkeurslocatie. Dat is, zoals bekend, uiteindelijk ook gebeurd en bij de themabijeenkomsten zijn meerdere locaties voor het nieuwe theater besproken.''

Quote

"Er is een juridische basis om het stuk niet openbaar te maken"

Woordvoerder wethouder Touria Meliani

Het stuk wordt niet openbaar gemaakt omdat de gemeente ''middenin de afronding van het participatieproces te zitten.'' Volgens de woordvoerder is er daarom ''een juridische basis om dit document niet openbaar te maken'' en zou het publiceren ervan ''het vervolgtraject kunnen beïnvloeden, terwijl het een ambtelijk document is. Om die reden wordt dit document niet vrijgegeven.''

Volgens de gemeente is het stuk dus wel juridisch getoets, maar is de afweging hiervan niet meegenomen in het Wob-besluit. Hierdoor kan de indiener onder andere niet in bezwaar gaan tegen een besluit over dit specifieke document. Het wachten op een nieuw besluit levert weken vertraging op.

Het Wob-verzoek van AT5  werd vorig jaar juni al ingediend en uiteindelijk na negen maanden pas afgehandeld. Een ruimte overschrijding van de wettelijke termijnen. Over specifieke communicatie over de nieuwe Meervaart binnen de gemeente moet zelfs nog een tweede besluit worden genomen.

Debat

Vanmiddag vindt er in de commissie Ruimtelijke Ordening een ingelast debat plaats over de ontwikkelingen rondom de komst van het nieuwe theater. Uit de kant van de oppositie, maar ook vanuit coalitiepartij SP, klinkt veel kritiek op het handelen van de betrokken wethouders Meliani (Kunst en Cultuur) en Van Doorninck (Ruimtelijke Ordening). Verschillende partijen vinden dat het participatietraject opnieuw moet.

Reactie gemeente Amsterdam:

In juli 2020 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de voorkeurslocatie voor de nieuwe Meervaart. Het college heeft destijds erkend dat er over deze locatie nog geen participatie was geweest en heeft de toezegging gedaan dit alsnog in gang te zetten. De participatie zou gaan over de invulling van de nieuwe locatie en het ophalen van input over het gebouw, hoe het past in de omgeving en hoe er een verbinding kan worden gemaakt tussen het Osdorpplein en de Sloterplas. Daarbij is benadrukt dat het college geen besluit erdoor drukt als er geen draagvlak voor de waterlocatie blijkt te zijn. Ook vanuit de gemeenteraad is de breed gedragen wens uitgesproken om goed te luisteren naar alle geluiden die uit het participatietraject naar voren komen.

De bijeenkomst van 29 september 2020 is de aftrap geweest van een heel intensief participatietraject. Na deze bijeenkomst is vol ingezet om iedereen uit te nodigen om mee te praten, bijvoorbeeld door een huis-aan-huis krant, (digitale) nieuwsbireven, bewonersbrieven, posters in het stadsdeel op drukbezochte plaatsen en een social media campagne. Er zijn zeven bijeenkomsten georganiseerd en er is via een speciale app wekelijks gediscussieerd over vragen en stellingen.

De komende bewonersbijeenkomst van 29 maart is de slotbijeenkomst van dit traject. We weten nu al dat het participatietraject veel inhoudelijke inzichten heeft opgeleverd. Het college kijkt uit naar de definitieve resultaten van het participatieproces en wacht het ambtelijk advies naar aanleiding hiervan af. De voorlopige planning is dat we medio april naar aanleiding hiervan een besluit naar aanleiding hiervan kunnen nemen in het college, en het daarna naar de gemeenteraad brengen.

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938