Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Verbazing in gemeenteraad over participatietraject nieuwbouw Meervaart

16 maart 2021, 15.49 uur · Aangepast 24 maart 2021, 13.03 uur · Door Nicolai Brannan

In de gemeenteraad is met verbazing gereageerd op het nieuws dat de locatie van de nieuwe Meervaart in de Sloterplas al van tevoren lijkt te hebben vastgestaan. Het eind vorig jaar uitgevoerde participatietraject had vooral als doel om het vertrouwen te herstellen. Betrokken bewoners mochten alleen nog over de invulling van het gebouw meedenken en het vooral niet over de inhoud hebben. ''Dat is echt problematisch. Als er geen draagvlak is, gaat het niet door'', zegt Tiers Bakker van de coalitiepartij SP. De hele oppositie eist opheldering van de verantwoordelijk wethouders.

Al jaren wordt er gesproken over de mogelijke nieuwbouw van de Meervaart. Daarvoor waren eerst nog twee opties: sloop en nieuwbouw op de huidige locatie aan de Meer en Vaart of bouwen aan de Sloterplas. Maar eind 2019 komen wethouders Touria Meliani (Cultuur) en Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling) samen met een stuurgroep intern met een zeer ambitieus plan: bouwen in de Sloterplas. Bewoners worden over deze voorkeurslocatie van het stadsbestuur pas na besluitvorming in het college op te hoogte gebracht. 

Quote

''Wat mij betreft gaat het niet door als er geen draagvlak is''

sp-raadslid tiers bakker

Bakker: ''Ik ben echt heel kritisch op de nieuwe Meervaart. De hele buurt roert zich nu. Ik ben bij een digitale bijeenkomst geweest en heb geconstateerd dat er geen draagvlak is. Wat mij betreft gaat het niet door als er geen draagvlak is. Het is een eliteproject. Wij willen heel graag investeren in kunst en cultuur in Nieuw-West, maar dat moet wel doelmatig zijn.''

Geld vrijgemaakt

Deze zomer werd door de gemeenteraad nog 4,8 miljoen euro vrijgemaakt voor de komst van het nieuwe theater. Ook de SP ging daarmee akkoord. ''Dat was om onder andere via participatie uit te zoeken of er draagvlak is. Dat heeft de wethouder ook expliciet gezegd. Wij zijn akkoord gegaan met als voorwaarde dat als er geen draagvlak blijkt te zijn, er niet in de plas gebouwd gaat worden'', stelt het raadslid.

Quote

''Dit is niet de participatie waar D66 voor staat''

d66-raadslid Marijn Bosman

Ook coalitiepartij D66 spreekt van een weinig transparant proces. ''Dit is niet de participatie waar wij voor staan. Het is betreurenswaardig en slecht voor het draagvlak van de nieuwe Meervaart’, zegt Marijn Bosman. Wel plaatst ze een kanttekening: ‘Iedereen die zegt dat de participatie opnieuw moet, draait Amsterdammers een rad voor de ogen. De wethouders moeten gaan uitleggen wat er is gebeurd. Amsterdammers moeten een rol krijgen in de uitwerking van het theater.''

'Manipulatie'

Hala Naoum Néhmé , van de grootste oppositiepartij VVD, haalt hard uit naar het college. ''Ze schuwen geen enkele manipulatie-tactiek om zaken naar eigen welbevinden te zetten. Uit participatie moest een vooraf bepaalde uitkomst volgen. Ook heeft het stadsbestuur het hoogste orgaan van de stad, de gemeenteraad, in de maling genomen. We zouden en moesten per se voor de zomer besluiten over de locatie.''

Quote

''Ze blazen poolwind over de stad en hun democratiseringspolitiek is ijskoud en kil''

vvd-raadslid Hala Naoum Néhmé

Naoum Néhmé is ervan overtuigd dat de besissing toen allang genomen was. ''Dat is pijnlijk voor een stadsbestuur dat radicale democratisering en democratische vernieuwing beloofde. De nieuwe lente en het nieuwe geluid van GroenLinks en D66 is veelzeggend. Ze blazen poolwind over de stad en hun democratiseringspolitiek is ijskoud en kil.''

Traject opnieuw

Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren vindt dat het hele traject rondom de komst van een nieuw theater opnieuw moet. ''Het is echt stuitend. Je hebt altijd al het vermoeden dat participatie zo gaat, maar dan blijkt het ook dus echt zo te zijn. De wethouders mogen zich gaan verantwoorden.''

Hij vervolgt: ''Ik vraag me af of het hele college hiervan wist en of dit ook bij andere participatietrajecten zo gaat. Ambtenaren die spreken over propgandamodus, dat is echt erg. Ze hollen de democratie zo uit.''

Ook de Partij voor de Dieren is voor meer kunst en cultuur in Nieuw-West, maar verzet zich tegen het bouwen in een natuurgebied. ''Als je leest dat ambtenaren zich onderling afvragen hoe groen de Sloterplas nu eigenlijk is. Waarom wil je iets afbreken?'', vraagt van Lammeren zich af.

Quote

'Jammer dat het investeren in kunst en cultuur in Nieuw-West overschaduwd wordt door deze discussie'

groenlinks-raadslid Imane Nadif

GroenLinks wil het vooral hebben over de toekomst van kunst en cultuur buiten het centrum. ''Ik vind het heel jammer dat het investeren in kunst en cultuur in Nieuw-West overschaduwd wordt door deze discussie. De uitkomst van het participatietraject moet wat ons betreft zwaarwegend betrokken worden bij de verdere bestuurlijke besluitvorming. Wij wachten nu de uitslag van dit proces af'', zegt raadslid Imane Nadif.

De coalitiepartij heeft hierover in de zomer al een motie ingediend.

'Schimmige planvorming'

ChristenUnie noemt de ontwikkelingen een zoveelste klap in het gezicht van de bewoners. ''En niet te vergeten, óók voor het theater zelf. In deze schimmige planvorming van het Osdorpplein hebben zij geen plek meer gekregen. De huidige locatie is vergeven aan een hotelontwikkelaar'', zegt Hélène de Bruine. ''Dit voorval heeft opnieuw laten zien dat de door de coalitie beloofde democratisering een luchtspiegeling is. Als je als bestuurders over burgers praat met woorden als 'propagandamodus' om dingen door te drukken, dan schoffeer je de Amsterdammers. Dit is fataal voor een eerlijk democratisch proces in dit dossier en dat stond al stevig ter discussie.''

Debat

De hele oppositie heeft een debat aangevraagd met wethouder Van Doorninck. Zij zal waarschijnlijk volgende week woensdag al verantwoording moeten afleggen in de commissievergadering Ruimtelijke Ordening.

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938