Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Gemeente dreigt klimaatdoelen niet te halen, zijn de ambities wel realistisch?

15 april 2021, 17.00 uur · Aangepast 15 april 2021, 21.59 uur · Door Gatool Katawazi en Tim Wagemakers

Het gaat moeilijk worden voor de gemeente om de klimaatdoelstellingen wat betreft CO2-reductie voor 2030 te halen, zo bleek uit een vanochtend verschenen rapport. Zijn de ambities niet te hoog gegrepen? "We hebben niet de luxe om te kiezen tussen maatregelen. Het is én én, niet óf óf."

Uit de jaarrapportage blijkt dat het doel om ten opzichte van 1990 in 2030 55 procent CO2-reductie te halen, bij lange na niet wordt gehaald. Vorig jaar zat de inschatting nog op 48 procent, deze is dit jaar bijgesteld naar 37 procent, een daling van 11 procent. Ondanks de tegenvallende prognose is wethouder Verduurzaming Marieke van Doorninck (GroenLinks) van mening dat het college op de goede weg is.

"Nee, we zien het niet als teken dat de ingeslagen weg niet werkt", aldus Van Doornick in een reactie. "Dat de raming lager is ten opzichte van een jaar geleden, wordt deels veroorzaakt omdat de verduurzaming van de landelijke elektriciteitsproductie achterloopt in vergelijking met een jaar geleden. Dit heeft grote impact op de geraamde CO2-uitstoot voor Amsterdam in 2030."

"Tegelijkertijd laat de nieuwe doorrekening zien dat de praktijk weerbarstig is", vervolgt ze. "Niet alleen moeten voorgenomen acties en maatregelen volledig en succesvol worden uitgevoerd, maar ook dat de huidige aanpak verder moet worden geïntensiveerd, en worden aangevuld met nieuwe plannen."

Quote

"Een welvarende stad als Amsterdam moet eigenlijk vooroplopen" 

LIAN HEINHUIS, RAADSLID PVDA

Volgens Han Schouten, woordvoerder van CE Delft dat het onderzoek uitvoerde, heeft de gemeente de lat hoog gelegd: "Amsterdam heeft best wel ambitieuze doelstellingen. Dan moet je behoorlijk aan de bak, je komt er niet zomaar. Maar hoe je daar komt, is vooral politiek."

'Zorgelijk'

Coalitiepartij PvdA is geschokken van de uitkomsten. "Dit is heel zorgelijk", reageert raadslid Lian Heinhuis. "We hebben een gigantisch klimaatprobleem. Een welvarende stad als Amsterdam moet eigenlijk vooroplopen." 

"Heel erg balen", reageert Stijn Nijssen van oppositiepartij VVD op het bericht. "De meeste Amsterdammers willen natuurlijk een duurzame toekomst. Maar het laat wat ons betreft zien dat de huidige strategie niet goed genoeg werkt. We zullen helaas terug naar de tekentafel moeten."

De VVD is het eens met de doelstellingen van het college, maar vindt dat ze nu niet paniekvoetbal moet gaan spelen door alles opeens te willen versnellen. "Je wil niet nog een windmolendossier creëren, waardoor niemand er meer zin in heeft. We moeten doordacht bekijken wat wél werkt. Liever nu pas op de plaats, dan doorgaan terwijl rapporten zeggen dat het niet werkt."

Quote

"Amsterdam is niet geschikt om grootschalig energie op te wekken"

diederik boomsma, raadslid cda

Diederik Boomsma van het  CDA is niet verbaasd over de uitkomsten van het rapport. "De ambities zijn niet realistisch. Het een mondiaal probleem. Kijk naar de windmolens. Het is goed om lokaal actief te zijn, maar Amsterdam is niet geschikt om grootschalig energie op te wekken. We moeten niet met man en macht die windturbines gaan plaatsen als het gewoon op zee kan. Daar waait het harder en daar wonen geen mensen. Net zoals je niet al je groenten verbouwt binnen de gemeente, moet je je ook bij dit niet kapotstaren op de gemeentegrenzen van Amsterdam."

Toch mag de gemeente volgens de PvdA best wel ambitieuze doelen blijven stellen. "We moeten de rol van Amsterdam niet bagitalliseren", stelt Lian Heinhuis. "Het buitenland kijkt ook naar ons als duurzame stad, en we moeten die rol echt gaan waarmaken. Dat het ons nu niet lukt, laat alleen maar zien hoe groot de urgentie is."

AT5

Burgerberaad

SP-raadslid Tiers Bakker vindt dat de gemeente bewoners te weinig betrekt bij de plannen. Dat blijkt ook wel uit het windmolendossier, waar bijvoorbeeld bewoners uit Noord verrast werden door opeens als voorkeursgebied te zijn aangewezen. Volgens Van Doorninck betrekt de gemeente bewoners al bij de plannen en 'blijven ze dat ook volop doen'.

"Daarbij willen we het samen doen en de kracht en ideeën van Amsterdammers benutten", aldus de wethouder. "In dit kader wordt de aankomende periode daarom ook verkend welke mogelijkheden er zijn voor bijvoorbeeld een burgerberaad of andere manieren om Amsterdammers op een goede manier te betrekken bij het klimaatneutraal maken van de stad. Hierover is ook de Duurzaamheidsraad om advies gevraagd. De gemeenteraad wordt einde van dit jaar met een brief geïnformeerd over waar we dan staan."

Volgens Bakker is het een systeemprobleem. "Natuurlijk willen mensen wel windmolens. Iedereen schreeuwt om verduurzaming. Maar hoe het nu geregeld wordt, komen de opbrengsten niet bij de bewoners terecht. En daar zit de crux. We moeten het veel meer gaan doen vanuit het 'vervuiler-betaalt-principe'."

Klimaatrechtvaardigheid

"De klimaatdoelen worden niet gehaald omdat we het niet met iedereen doen", stelt Bakker. "Het openbaar vervoer wordt steeds duurder, en aan een Tesla-subsidie hebben alleen de rijken wat, dat is het perverse eraan. Er moeten ook goede elektrische auto's komen voor mensen met een kleine beurs. Er is geen klimaatrechtvaardigheid, daarom is iedereen argwanend."

Ook de PvdA benadrukt het belang van 'klimaatrechtvaardigheid'. "Dat is superbelangrijk in dit thema, we moeten daar een stuk strenger naar gaan kijken", zegt Heinhuis. "De vervuiler moet betalen. Dat gebeurt nu nog te weinig."

Quote

"We zien het als teken dat de praktijk weerbarstig is"

Marieke van Doorninck, wethouder

Isolatie

Toch blijkt het sleutelwoord bij de gevraagde raadsleden 'isolatie' te zijn. "Isolatie is één van de dingen waar je grip op hebt als gemeente", stelt VVD'er Stijn Nijssen. Lian Heinhuis van de PvdA: "Isolatie is ontzettend belangrijk. Het zorgt niet alleen voor meer wooncomfort, het zorgt ook voor minder uitstoot. Daar moeten we echt meer op inzetten." Het CDA benadrukt daarin ook de rol voor corporaties.

Van Doorninck: "Isolatie is inderdaad heel belangrijk. Voor de Renovatiemotor stelt de gemeente € 10 miljoen beschikbaar. De helft daarvan is specifiek voor woningcorporaties. Dus ja, we moeten isoleren en daar zetten we ook vol op in, maar we hebben niet de luxe om te kiezen tussen maatregelen. Het is én én, niet óf óf. We moeten dus ook zeker blijven kijken naar andere manieren om onze CO2 uitstoot verder omlaag te brengen."

Rijk hard nodig

Volgens de wethouder heeft de gemeente het Rijk hard nodig. "Daarom roepen wij het nieuwe kabinet op om voldoende financiële middelen en passende regelgeving beschikbaar te stellen, zodat lokaal de uitvoering verder kan worden vormgegeven en opgeschaald. Denk bijvoorbeeld aan het verplichten van zonnepanelen op grote bestaande bedrijfsdaken, maar ook het verhogen van de gasprijs voor grootverbruikers. Door de gasprijs te verhogen vanaf een bepaald gebruik worden de lage inkomens ontzien, en het geeft tegelijkertijd een prikkel om hard aan de slag te gaan met isolatie."

De wethouder ziet het rapport dus niet als afrekening met haar beleid. "We zien het als teken dat de praktijk weerbarstig is en dat zelfs voor een stad als Amsterdam die al heel veel doet, het lastig is om de doelstellingen te halen. 

📋 Doe mee aan het AT5-panel

Heb jij ook een mening over de stad? Via het AT5-panel kan iedere Amsterdammer meedenken over actuele kwesties. Klik hier om je aan te melden. En hier lees je meer over het AT5-panel. Deze productie is tot stand gekomen met hulp van het SvdJ